Aktiviteter under 2014

Till medlemmar och sympatisörer 2014-04-14

Aktiviteter under året

Vetenskapsfestivalen den 7-11 maj 2014
Detta är Sveriges största kunskapsfest och ligger i Göteborg. Varje år skapas mötesplatser för
kunskap, inspiration och nya perspektiv. Tema 2014 är Agera. Reagera. Interagera.
Fri entré till allt!
Du kan hitta hela programmet i din dator – Vetenskapsfestivalen Chalmers. Om du inte har dator,
kommer programmet att finnas på caféer och restauranger efter Påsk.
Vi har valt att här presentera ett av de många programmen:
”Är fred och demokrati möjligt i Mellanöstern?”
Tid: Lördagen den 10 maj, kl 17-20
Lokal: Pedagogen, Hus A, Sal AK 2137
Vart är Arabvärlden på väg i efterdyningarna av den Arabiska våren? Kommer vi att se demokratin
frodas i området? Kommer fredsförhandlingarna att leda till rättvis och varaktig fred i Mellanöstern
inom en nära framtid? Dessa och många andra frågor diskuteras av flera experter med olika
utgångspunkter, religion, ekonomi, politik, historia m m.
Medverkande:
Ziad Taib. Prof Matematik. Chalmers och AstraZeneca
Ahmad Al-Khatib. Musiker. Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs universitet
Gert Gelotte. Ledarskribent
Staffan Lindberg. Prof Statsvetenskap. Göteborgs universitet
Mikael Schultz. Doc Freds- och utvecklingsforskning. Göteborgs universitet
Evert Svensson. Författare, f d riksdagsman

Sjöviksseminariet den 13-15 juni 2014

För tolfte året anordnas Sjöviksseminariet, en mötesplats för dem som vill lära sig mer och dela
åsikter om situationen i Palestina-Israel och som vill hitta former för sitt engagemang.
”Med kulturen som vapen”
Om kultur som motstånd, identitet och försoning
På Sjövik kommer kulturarbetare, aktivister och forskare från både Palestina, Israel och Sverige att
dela med sig av sina erfarenheter från att arbeta med kultur som verktyg i detta konfliktdrabbade
område. I vilken grad kan kulturen påverka och bilda opinion.
Mer information:
www.sjovik.eu
– klicka på vänsterrubriken ”Sommar och kortkurs”
– klicka på vänsterrubriken ”Palestina-Israel seminarium”

SWOT

Styrelsen kommer att göra en SWOT -analys och titta närmare på Svenska Palestinakommitténs
styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Vi tror att det kommer att ge en intressant bild av hur vi är och hur vi uppfattas.
Vad tycker du? Hör gärna av dig och berätta.

Email:
ziad@chalmers.se
is_adra@hotmail.com
eva.g.strandberg@gmail.com
lennartsundstrom52@gmail.com
kenny.emmaus@gmail.com
Övrigt
Styrelsen förbereder olika aktiviteter och återkommer om dessa i senare utskick.
Bästa hälsningar
Svenska Palestinakommittén
Styrelsen

This entry was posted in Medlemsblad. Bookmark the permalink.