Category Archives: Årsmöten

Årsmötet 10 april 2019

Nuvarande styrelse:

Ismail Adra, ordförande
Eva Strandberg, kassör
Lennart Sundström, sekreterare
Ziad Taib, ordinarie ledamot
Karin Hegefeldt Larsson, ordinarie ledamot
Eva Sundqvist, ordinarie ledamot

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för år 2020. 

150 kr för enskild medlem och 200 kr för familjemedlemskap.
Medlemsavgiften betalas till plusgiro: 37 15 97 – 6

Årsmötet beslutade om följande verksamhetsplan för 2019:

– Fortsatt biståndsprojekt, bidrag och byggnation med Al-Karmel Club
– Fadderverksamhet i Gaza
– Planering av eventuella ytterligare projekt
– Kontakter för att bredda verksamheten
– Monter på Bokmässan samt scenprogram
– Minst ett brev med vädjan om gåvor
– Medlemskontakter och uppdaterad hemsida

Välkommen till Svenska Palestinakommitténs årsmöte

28 mars Svenska Palestinakommitténs årsmöte kl 18.00

Plats: Samlingslokalen, Barnhusgatan 11, Göteborg

Varmt välkommen till ett intressant årsmöte!

Förutom årsmötesförhandlingarna kommer Evert Svensson att berätta om sin nya bok “Mitt namn är Evert” och mötesdeltagarna ges möjlighet att njuta av palestinska läckerheter.

Skärmavbild 2018-03-24 kl. 18.47.56

Evert berättar om sin senast bok: Mitt namn är Evert

 SAM_0480

   Mötesdeltagarna bjuds på palestinska läckerheter till kaffet

Årsmötet 2017

Verksamhetsberättelse

Svenska Palestinakommittén bildades vid ett öppet möte 2002-04-18. Årets verksamhetsberättelse är den femtonde. Kommittén är enligt sina stadgar partipolitiskt och religiöst oberoende. Syftet är att vara en humanitär hjälporganisation till stöd för det palestinska folket. Kommittén  skall också informera i Sverige om situationen i Mellanöstern och sprida kunskap om palestinsk kultur.

Många delar av verksamheten bedrivs i nära samarbete med Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn.

Styrelse och övriga funktioner

Ordförande Ismail Adra

Kassör Eva Strandberg

Sekreterare Lennart Sundström

Vice ordförande Ziad Taib

Ordinarie ledamot Robert Larsson

Ordinarie ledamot Gert Gelotte

Revisor, ordinarie Monica Hogstam

Revisor, ordinarie Ywonne Nordin

Revisor, ersättare Leif Hogstam

Auktoriserad revisor för

projekt med Forum Syd Nordenhams Revisionsbyrå AB

Valberedning Hossein Davoodi, sammankallande

Hassna Abbas

Sami Haj Salem

Medlemmar

Vid årsskiftet 2016/2017 hade SPK 162 medlemmar samt många sympatisörer och bidragsgivare. Kommittén är rikstäckande och har medlemmar från norr till söder i Sverige.

Hemsida

Hemsidan har adress www.svenskapalestinakommitten.se. Den är viktig för att SPK skall nå ut med information om sin verksamhet samt berätta om aktuella händelser och aktiviteter.

SPK har epostadress: info@svenskapalestinakommitten.se

SPK finns också på Facebook.

Möten och aktiviteter

Styrelsen har haft protokollförda sammanträden 21/1, 14/2, 29/3, 25/4, 9/5, 21/9, 30/11 och 12/12 samt många informella kontakter.

3 februari

Ismail Adra och Eva Strandberg deltog i ett projektstartsmöte hos Forum Syd i Stockholm. Där fick vi beskedet att Sida/Forum Syd beslutat att utvecklingsprojektet med Al-Karmel Club i Palestina beviljats att fortsätta ytterligare tre år, 2016-2018.

4 februari

Ismail och Eva besökte Palestinas ambassadör i Stockholm, Hala Husni Fariz, och diskuterade situationen i Palestina samt informerade om Bokmässan i Göteborg.

22 februari

Ismail deltog i ett möte hos Folke Bernadotteakademin i Stockholm för organisationer och stiftelser som får stöd genom Fredsmiljonen 2016.

4 mars

Ismail och Eva träffade Robert Larsson, Kenny Kjellström med flera styrelseledamöter och personal hos Emmaus Fredriksdal för dialog om projektet och byggnaden i Al-Karmel, fadderverksamheten i Gaza, Bokmässan i Göteborg och övriga aktuella gemensamma styrelsefrågor.

9 mars

SPK:s årsmöte i lokal på Barnhusgatan 11, Göteborg. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar diskuterade årsmötet den aktuella situationen i Palestina och SPK:s olika aktiviteter. Deltagarna bjöds på en god palestinsk förtäring.

14 mars

Ismail och Eva deltog i Sensus nätverksträff inför Bokmässan.

7 april

SPK hade ett lunchmöte i Göteborg tillsammans med Sofia Zitouni, Folke Bernadoteakademin.

26 april

Ismail och Eva deltog i ABF SVG:s årsmöte i Mölndal.

16 maj

Eva deltog i Sensus andra nätverksträff inför Bokmässan.

12 september, 19 september, 3 oktober samt 10 oktober

Studiecirkel hos ABF SVG, Kungälv. Ämne: Palestina Då och Nu. Ismail och Eva delade på ansvaret för cirkeln. Evert Svensson medverkade den 19 september och Staffan Granér, JIPF, den 10 oktober.

13 september

Eva deltog i en nätverksträff hos Sensus. Cecilia Uddén medverkade.

22-25 september

Tillsammans med Emmaus Fredriksdal hade SPK en monter på Bokmässan i Göteborg.

25 september

Gert Gelotte, SPK, och Olle Katz, JIPF, samtalade på Bokmässans internationella torgs scen över ämnet ”Kan man kritisera Israel utan att vara antisemit?”

8 oktober

Fredsseminarium i Mötesplats Göteborg med bidrag genom Fredsmiljonen. Thomas Hammarberg medverkade.

13 oktober

Eva deltog i utbildning och erfarenhetsutbyte hos Forum Syd i Stockholm.

15 oktober – 4 november

Uppföljningsresa till projektet i Al-Karmel. Deltagare: Ismail Adra, Eva Strandberg, samt Kjell Dahlström och Karl-Johan Karlsson från Emmaus Fredriksdal/Åkvarn. Utöver uppföljningen av projektet deltog vi i sammanträden om tillbyggnaden av fastighetens andra våning samt gjorde flera  studiebesök.

1 december

Eva deltog i ABF SVG:s halvårsmöte

Projekt Al-Karmel Club

Projeket finansieras av Sida/Forum Syd. Projektet startade år 2007. Det har givit mycket gott  resultat och inneburit en stor förändring för deltagarna i de fem målgrupperna –  förskola – kvinnor – ungdomar – funktionshindrade – män. Därför har projektet beviljats att fortsätta under åren 2016-2018.

Vi följer projektet på nära håll genom dialog varje vecka med projektansvariga i Al-Karmel Club och besöker Al-Karmel minst en gång per år.

Folkets Hus” i Al-Karmel

Verksamheterna har vuxit ur byggnaden. En andra våning är snart färdig. Bland annat behöver förskolan större utrymmen för att kunna ta emot 105 barn. Cirka 25 kvinnor samlas en dag varje vecka för utbildning och samtal om sociala och kommunala frågor. Ungdomarna samlas för läxhjälp, idrott, kultur och föreläsningar. Detsamma gäller de funktionshindrade. Männens deltagande i föreläsningar och samtal ökar. Varje utrymme i tvåvåningsbyggnaden kommer att tas i anspråk.

Fadderverksamhet i Gaza 

Antalet faddrar har ökat under året. Vi har också fått flera extra gåvor. Därför har vi kunnat överföra större belopp än de avtalade till vår samarbetsorganisation Civitas i Gaza. Pengarna fördelas till familjerna efter behov. Familjer med många barn får mer än de med färre barn. De familjer som inte får några bidrag från andra organisationer får också litet mer än de som får någon hjälp. Men alla familjerna får ytterst lite pengar till försörjningen.

Verksamhetsplanen för det gångna året 2016

Årsmötet beslutade om följande verksamhetsplan:

Fortsatt biståndsprojekt, bidrag och byggnation med Al-Karmel Club

Fadderverksamhet i Gaza

Planering av miljöprojekt i Yattaområdet

Kontakter för att bredda verksamheten

Monter på Bokmässan i Göteborg den 22-25 september

Fredsseminarium

Minst ett brev med vädjan om gåvor

Medlemskontakter och uppdaterad hemsida

Det som årsmötet beslutade om har genomförts.

Slutord 

Svenska Palestinakommittén är en liten förening, mätt i medlemmar, men en betydligt större förening mätt i aktivitet, verksamhet och sympatisörer. Vi har mycket att tacka våra bidragsgivare för, men varje medlem, varje sympatisör, varje krona (gärna fler :-)) har avgörande betydelse för att vi skall kunna fortsätta och kanske utvidga vårt arbete.

I Al Karmel når föreningsverksamheten allt fler. Det ställer krav på lokaler och utrustning.

I Gaza behöver våra fadderbarn mat för dagen.

På den årliga bokmässan i Göteborg, på våra fredsseminarier och i vår skolverksamhet når vi ut till allmänheten med vårt självklara men ändå, för många, så svårsmälta budskap – att palestinier har samma mänskliga rättigheter som alla andra människor och att internationell rätt skall gälla även i Palestina.

2016 slutade bra för Palestina när FN:s säkerhetsråd antog en resolution mot Israels olagliga bosättningar på palestinsk mark. 14 av de 15 medlemsländerna röstade ja. Att USA valde att lägga ned sin röst i stället för att använde sitt veto var en välkommen men senkommen markering från den avgående presidenten, Barack Obama.

Säkerhetsrådets resolution stärker Palestinas internationella diplomatiska ställning. Det är bra, men det krävs förändring på marken. Och där ser det allt sämre ut.

2017 började illa för Palestina när USA:s nyvalde president Donald Trump skyndade sig att överge USA:s krav på en tvåstatslösning och i stället markerade sitt närmast oreserverade stöd för Israel.

Med 600 000 israeliska bosättare på Palestinsk mark och Palestina som en arkipelag av öar i ett israeliskt ockupationshav blir det allt svårare att se några förutsättningar på marken för en tvåstatslösning.

Vad återstår oss då? En enstatslösning? Hur ser en sådan ut när Israel är ett land där bara judar behandlas som fullvärdiga medborgare? USA:s avgående utrikesminister John Kerry (Obama-administrationen) förklarade i ett avskedstal att enstatslösningen innebär att Israel måste välja mellan att vara ett demokratiskt land eller ett judiskt land. Att vara både ock går inte, betonade han.

Det finns anledning att fundera över alternativen och konsekvenserna för oss. Men oavsett vad som händer i framtiden är det viktigt att vi här och nu fortsätter det praktiska solidaritetsarbetet i Palestina och att vi här hemma fortsätter att envist tala för Palestinas och palestiniernas sak.

Vi ger inte upp och vi ger oss inte!

Det är nu bestämt att årsmöte 2015 kommer att äga rum den 8:e april 2015 på Barnhusgatan 11 i Göteborg. Talare vid mötet kommer att vara SPKs förra ordförande Evert Svensson. Reservera dessa datum. Mer information meddelas snart.

Om Evert Svensson (ur Wikipedia)
Evert Svensson, född 16 juni 1925 i Bergums församling, Älvsborgs län, var en svensk socialdemokratisk politiker. Han var ordförande i Broderskapsrörelsen (SKSF – Sveriges kristna socialdemokraters förbund) mellan åren 1968 och 1986. 1983 blev han president för The International League of Religious Socialists, ett uppdrag han hade ända till 2003 då han avgick och utsågs till hederspresident.

Årsmöte 2013

Protokoll fört vid årsmöte 2013-04-04

Mötet hölls i lokal, Barnhusgatan 11, Göteborg. 24 medlemmar deltog i årsmötet. Journalisten
Gert Gelotte inledde kvällen med en personlig betraktelse av situationen i Palestina.

1) Mötets öppnande och parentation
SPK:s ordförande, Ismail Adra, öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Därefter föreslog Ismail en stunds tystnad till minne av de medlemmar som avlidit under året.

2) Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

3) Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna
Stadgarna säger att årsmötet skall hållas före april månads utgång och att kallelse skall skickas till medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Den första kallelsen skickades fyra veckor före årsmötet och sedan påmindes i samband med annan information. Årsmötet beslutade att kallelse skett enligt stadgarna.

4) Val av mötesfunktionärer
ordförande Leif Johansson
sekreterare Eva Strandberg
två justerare Karin Hegefeldt Larsson och Kent Larsson
två rösträknare Karin Hegefeldt Larsson och Kent Larsson
pressreferent Lennart Sundström

5) Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

6) Styrelsens ekonomiska berättelse
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7) Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet följde revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

9) Fastställande av medlemsavgift för år 2014
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift. Det innebär 150 kr för enskild medlem och
200 kr för familjemedlemskap.

10) Val
minst två ordinarie styrelseledamöter, 2 år
Eva Strandberg
Lennart Sundström

kassör Eva Strandberg

sekreterare Lennart Sundström

ersättare till styrelsen, 1 årKenny Kjellström
två ordinarie revisorer, 1 år Monica Hogstam
Ywonne Nordin

en ersättare till revisorerna, 1 årLeif Hogstam

en auktoriserad revisor för bistånd från SidaKerstin Nordenhams Revisionsbyrå AB

valberedning för årsmötet 2014
Hossein Davoodi, sammankallande
Hassna Abbas
Younis Tamimi

11) Verksamhetsplan för år 2013
Fortsatt biståndsprojekt med Al-Karmel Club
Fortsatt bidrag till Al-Karmel Clubs klubbhus
Planering av ytterligare biståndsprojekt
Kontakter för att bredda verksamheten
Monter på Bokmässan i Göteborg
Fredsseminarium tillsammans med Fredsrörelsen i Kungälv och Nordiska Folkhögskolan
Minst ett brev med vädjan om gåvor
Medlemskontakter och uppdaterad hemsida

Namnet på fredsseminariet diskuterades. Frågan hänsköts till den arbetsgrupp som tar fram program och medverkande i seminariet.

12) Avslutning
Ismail Adra avslutade årsmötet och tackade för det förtroende som visas styrelsen samt lämnade aktuell information, bl a om sommarens Mellanösternseminarium på Sjöviks folkhögskola. Ett speciellt tack framfördes till Kent Larsson för hans gåva till Al-Karmel Clubs förskola. Gåvan består av fem handgjorda bilar i trä. Bilarna är olika och har olika funktioner.

Kungälv i april 2013

Eva Strandberg
mötessekreterare

Leif Johansson
mötesordförande

Karin Hegefeldt
protokolljusterare

Larsson Kent Larsson
protokolljusterare

Årsmöte 2012

Protokoll fört vid årsmöte 2012-03-06 i lokal, Barnhusgatan 11, Göteborg

1) Mötets öppnande
Ordförande Evert Svensson öppnade årsmötet och hälsade 19 medlemmar varmt välkomna
Evert höll parentation över de medlemmar som lämnat oss under året, Alvar Svensson och Martin Oskarsson.

Närvarande deltagare noterades och kassören hade med sig det aktuella medlemsregistret.

2) Frågan om årsmötet har utlysts på rätt sätt
Enligt stadgarna skall kallelse tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet. De första kallelserna skickades med email tre veckor före årsmötet och postades samtidigt till de medlemmar som inte har email.

Årsmötet beslutade att kallelse hade skett på rätt sätt.

3) Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes

4) Val av mötesfunktionärer
ordförande Leif Johansson
sekreterare Eva Strandberg
två justerare Jan-Ove Olsson och Carina Adra
två rösträknare Jan-Ove Olsson och Carina Adra
pressreferent Evert Svensson

Mötet ajournerades och vi fick en intressant redogörelse för den aktuella situationen i Mellanöstern och Nordafrika av Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Vi åt en god palestinsk måltid tillsammans innan årsmötesförhandlingarna återupptogs.

5) Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

6) Styrelsens ekonomiska berättelse
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7) Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen enligt revisorernas rekommendation.

9) Fastställande av medlemsavgift för år 2013
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, vilket innebär att enskild medlem betalar 150 kr och familj 200 kr.

10) Val
två ordinarie styrelseledamöter, 2 år Ziad Taib, Robert Larsson
två ordinarie styrelseledamöter, 1 år Louise Thorn , Harald Holst
ordförande, 2 år Ismail Adra
två ordinarie revisorer, 1 år Monica Hogstam , Lena-Kajsa Jansson
en ersättare till revisorerna, 1 år Leif Hogstam
en auktoriserad revisor för bistånd från Sida/Forum Syd Kerstin Nordenhams Revisionsbyrå AB
valberedning för årsmötet 2013 
Jon Strid, sammankallande
Hossein Davoodi
Younes Tamimi

11) Verksamhetsplan för år 2012
Fortsatt biståndsprojekt med Al-Karmel Club
Fortsatt bidrag till klubbhus för Al-Karmel Club
Planering av ytterligare biståndsprojekt i Jenin och Gaza
Ytterligare bistånd som kan bli aktuellt
Kontakter för att bredda verksamheten och informera om oss
Minst ett brev med vädjan om pengar till verksamheten
Medlemskontakter, medlemsblad och uppdaterad hemsida

12) Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor att behandla.

13) Avslutning
Ismail Adra tackade på styrelsen vägnar för förtroendet att få leda verksamheten fram till nästa årsmöte. Ismail avtackade Evert som nu lämnar uppdraget som ordförande för Svenska Palestinakommittén efter tio händelserika år. Ismail förärade Evert en egenhändigt tillverkad glastallrik i de palestinska färgerna. Evert, presidiet och Hassna Abbas, som lämnade styrelsen förra årsmötet, avtackades med vackra rosor.