Category Archives: Medlemsblad

Medlemsblad juni 2019

Till medlemmar och sympatisörer

FADDERVERKSAMHET I GAZA
Stort varmt tack för alla generösa gåvor. Alla faddrarna skänker regelbundet bidrag. Dessutom ges spontana gåvor. Från starten av verksamheten 2015 har vi tillsammans kunnat överföra SEK 407 800 till ”våra” barn i Gaza. Pengar som behövs och tacksamt tas emot.

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 26-29 SEPTEMBER 2019
Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal har en monter på Globala torget. Montern har beteckningen H 00:08. Den finns i H-hallen på andra våningen. Alla är välkomna att besöka oss. Vill du vara med och bemanna montern är vi tacksamma om du meddelar detta till eva.g.strandberg@gmail.com. Vi brukar vara ett trevligt gäng som har trivsamt tillsammans och har många bra samtal med besökarna.

SCENPROGRAM
Globala torgets stora scen
Lördagen den 28 september, kl 11.20 – 11.40
”Bör EU följa Sydafrikas exempel?”
Sydafrika har dragit tillbaka sin ambassadör från Israel som en markering mot landets brott mot folkrätten.
Samtal mellan Ulf Bjereld, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och Anna Karin Hammar,
Kairos Palestina-Sverige.
Fler aktiviteter planeras. Mer information om detta kommer i augusti.

UTVECKLINGSPROJEKTET I AL-KARMEL
Detta projekt med bidrag från Sida/Forum Syd har pågått sedan år 2007. Vår samarbetspartner i Palestina är Al-Karmel Youth Club. Samarbetspartner i Sverige är Emmaus Fredriksdal. Projektet har inneburit stora förändringar för deltagarna i de fem målgrupperna. Fram till 2020-06-30 skall projektet fasas ut och resultaten summeras.

PLUSGIROKONTO 37 15 97 – 6
Vi saknar några medlemsavgifter för år 2019. Tacksamt om dessa betalas så snart som möjligt.
Enskild medlem = 150 kr
Familjemedlemskap = 200 kr
Gåvor är också mycket välkomna till vårt plusgirokonto.

Alla vänner av Palestina önskas en skön sommar!
Ismail Adra, Eva Strandberg, Lennart Sundström
Ziad Taib, Eva Sundqvist, Karin Hegefeldt Larsson

FADDERBARN I GAZA

FADDERBARN I GAZA

Lördagen den 24 januari samtalade Ismail Adra, ordförande för SPK, med chefen för organisationen
Civitas i Gaza, Maher Issa.
Söndagen den 25 januari reser SPK:s kontaktperson, Kjell Ljungh, till Gaza.
SPK har fått garantier för att fadderverksamheten kommer att fungera på ett seriöst sätt.
Det finns både lokala och internationella organisationer som har fadderbarn i Gaza. Det finns också
barn med stora behov som inte får några bidrag alls. Det är de barnen som vi kommer att hjälpa.
SPK hade helst startat upp verksamheten nu i januari 2015, men har förståelse för om inte alla
blivande faddrar har hunnit ordna med automatisk överföring från sin bank till SPK:s plusgiro
37 15 97 – 6. Meddela eva.g.strandberg@gmail.com vilket belopp du kommer att överföra.
Vi har framfört önskemålet om att varje fadder skall få information om ”sina barn” för att kunna
följa barnens utveckling. Ett önskemål från Civitas är att faddrarna tänker långsiktigt och följer
barnen under deras utbildning och så småningom även vid en yrkesutbildning, som ger barnen
möjlighet att försörja sig i framtiden. Mer om detta längre fram. Nu gäller det att starta upp.
Som vi tidigare berättat arbetar SPK helt ideellt och varje fadderkrona kommer att oavkortat gå
direkt till barnen.

Aktiviteter under 2014

Till medlemmar och sympatisörer 2014-04-14

Aktiviteter under året

Vetenskapsfestivalen den 7-11 maj 2014
Detta är Sveriges största kunskapsfest och ligger i Göteborg. Varje år skapas mötesplatser för
kunskap, inspiration och nya perspektiv. Tema 2014 är Agera. Reagera. Interagera.
Fri entré till allt!
Du kan hitta hela programmet i din dator – Vetenskapsfestivalen Chalmers. Om du inte har dator,
kommer programmet att finnas på caféer och restauranger efter Påsk.
Vi har valt att här presentera ett av de många programmen:
”Är fred och demokrati möjligt i Mellanöstern?”
Tid: Lördagen den 10 maj, kl 17-20
Lokal: Pedagogen, Hus A, Sal AK 2137
Vart är Arabvärlden på väg i efterdyningarna av den Arabiska våren? Kommer vi att se demokratin
frodas i området? Kommer fredsförhandlingarna att leda till rättvis och varaktig fred i Mellanöstern
inom en nära framtid? Dessa och många andra frågor diskuteras av flera experter med olika
utgångspunkter, religion, ekonomi, politik, historia m m.
Medverkande:
Ziad Taib. Prof Matematik. Chalmers och AstraZeneca
Ahmad Al-Khatib. Musiker. Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs universitet
Gert Gelotte. Ledarskribent
Staffan Lindberg. Prof Statsvetenskap. Göteborgs universitet
Mikael Schultz. Doc Freds- och utvecklingsforskning. Göteborgs universitet
Evert Svensson. Författare, f d riksdagsman

Sjöviksseminariet den 13-15 juni 2014

För tolfte året anordnas Sjöviksseminariet, en mötesplats för dem som vill lära sig mer och dela
åsikter om situationen i Palestina-Israel och som vill hitta former för sitt engagemang.
”Med kulturen som vapen”
Om kultur som motstånd, identitet och försoning
På Sjövik kommer kulturarbetare, aktivister och forskare från både Palestina, Israel och Sverige att
dela med sig av sina erfarenheter från att arbeta med kultur som verktyg i detta konfliktdrabbade
område. I vilken grad kan kulturen påverka och bilda opinion.
Mer information:
www.sjovik.eu
– klicka på vänsterrubriken ”Sommar och kortkurs”
– klicka på vänsterrubriken ”Palestina-Israel seminarium”

SWOT

Styrelsen kommer att göra en SWOT -analys och titta närmare på Svenska Palestinakommitténs
styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Vi tror att det kommer att ge en intressant bild av hur vi är och hur vi uppfattas.
Vad tycker du? Hör gärna av dig och berätta.

Email:
ziad@chalmers.se
is_adra@hotmail.com
eva.g.strandberg@gmail.com
lennartsundstrom52@gmail.com
kenny.emmaus@gmail.com
Övrigt
Styrelsen förbereder olika aktiviteter och återkommer om dessa i senare utskick.
Bästa hälsningar
Svenska Palestinakommittén
Styrelsen

Medlemsblad nr 4 2011

Ship to Gaza

Intervju med medresenären Evert Svensson:

“Först vill jag instämma med dem som sörjer över de som förra gången fick plikta med livet när Flotilla I sökte nå Gaza Strip med viktiga varor. 
Jag känner en djup sorg över att människor i fredliga syften brutalt mördades av Israel, som helt enkelt bordade ett fartyg på internationellt vatten
och uppförde sig som simpla pirater.

Nu seglar Ship to Gaza igen för att landa i Gaza med bl a cement, material till ett vattenverk, fotbollar till ungdomar – för att ta ett par exempel. Jag har blivit tillfrågad av Broderskapsrörelsen, de troende socialdemokraterna, att delta och jag känner inga skäl att säga nej. Det är en solidaritetshandling med ett folk som lever i ett av jordens största utomhusfängelser med ringa möjligheter att ta sig varken ut eller in. 
Israel utövar fullständig kontroll och uppträder som ett herrefolk. Blockaden bryter mot internationell rätt och fördöms också av FN och 
den svenska regeringen.

Israel har ingen rätt att hindra Ship to Gaza. Hjälpsändningar till ett ockuperat område är fullt tillåtna enligt internationell rätt.

Ship to Gaza är en fredlig handling. Ship to Gaza har inga vapen ombord. Ship to Gaza använder ickevåld. Ship to Gaza kommer inte att göra något annat motstånd än vad reglerna för icke-våld föreskriver.

Jag förväntar mig att Israel följer internationell rätt, att de underlättar för Ship to Gaza att utföra sin humanitära insats och att Israel uppträder civiliserat inför denna Flotilla II.”

Vi kommer naturligtvis att med intresse ta del av Flotilla II:s färd till Gaza, och speciellt Svenska Palestinakommitténs ordförande Evert Svenssons upplevelser, och rapportera i nästa Medlemsblad. Fartygen avseglar förmodligen i slutet av juni månad.

Klubbhuset i Al-Karmel

Ismail Adra och Eva Strandberg besökte Al-Karmel i april månad. Byggnaden är nu såpass färdig att förskolan har kunna flytta in i sina lokaler. Vatten är indraget, men el saknas. Det mesta av inredningen saknas också.

Kent Larsson, Kungälv, tillverkar rejäla bilar i trä. Kent hade skänkt två bilar till förskolan i Al-Karmel. Bilarna är unika och finns inte att köpa i Mellanöstern. Två populära gåvor. VARMT TACK!!!! Vill du läsa mer om Kents tillverkning, se www.spl.se, ”klicka” på Kent Larsson.

Intervju med och presentation av vår styrelseledamot Harald Holst

I höstas pensionerade jag mig från en sjuårig anställning som föreningsansvarig på Svenska Afghanistankommitténs kansli i Stockholm. Dessförinnan hade jag arbetat i tre år som föreningsombudsman på Ordfront. Merparten av mitt yrkesverksamma liv tillbringade jag på Volvo Torslandaverken, där jag började 1975.

Jag har varit engagerad i solidaritets- och biståndsarbete i hela mitt liv. Varit med att dra igång den svenska Vietnamrörelsen, kört hjälptransporter till Estland, skänkt stencilapparater till Polens varvsarbetare i Gdansk, hjälpt till med husbygge (Ship to Bosnia) i Bosnien, besökt skolor i Tibet osv. Afghanistan har varit en viktig del av mitt engagemang i mer än trettio år.

Palestinaarbetet har engagerat mig sedan ungdomsåren – 60-talet. Min första debattartikel i Palestinafrågan skrev jag efter junikriget 1967. Titel: ”Stöd PLO”. Då var PLO ett okänt begrepp. Jag finns med i kretsen som började det aktiva Palestinaarbetet i slutet av 60-talet och har fortfarande några ex av tidskriften ”Palestinsk Front” sparade. Ur Palestinsk Front växte sedan Palestinagrupperna i Sverige (PGS). Jag har varit medlem i PGS sedan starten. Under några år på 90-talet återupptog jag mitt aktiva Palestinaarbete, satt i styrelsen för PGS och ledde därefter valberedningsarbetet ett antal perioder. När Svenska Palestinakommitténs valberedning frågade mig om jag kunde tänka mig en styrelsepost tackade jag ”ja”.

Komarkens Dag i Kungälv den 1 juni

Ismail Adra, Carina Adra och Eva Strandberg sålde falafel och drickor under Komarkens Dag. Överskottet blev 2.375 kr – direkt till vår kassa. Ett välbehövligt tillskott. Dessutom har Svenska Palestinakommittén fått 1.000 kr i kultur- och föreningsbidrag av Kungälvs kommun, bl a för att vi deltar i Komarkens Dag. STORT TACK till vår sponsor Liba Bröd, Lärje Stationsgata 1,
Göteborg. Besök gärna deras butik. De goda varorna rekommenderas!!

Ett inlägg i debatten av Maria Bergom Larsson

“Nu kan det vara nog! Ockupationen av Palestina har pågått i mer än fyrtio år. Israel har inte visat något som helst intresse av fredsförhandlingar eller att få ett slut på ockupationen. Israels brott mot folkrätten med muren och bosättningspolitiken fortsätter medan världen tittar åt ett annat håll. Nu behövs en ny strategi för att få Israel att inse att brott mot folkrätten i längden straffar sig.

I januari i år erkände Chile Palestina som oberoende och suverän stat inom 1967 års gränser. Det var det senaste av en rad sådana erkännanden från latinamerikanska stater, nämligen Ecuador, Bolivia, Brasilien, Argentina och Uruguay.

I september i år kommer FN:s Generalförsamling att rösta om att erkänna staten Palestina. (Av de 192 medlemsstaterna i Generalförsamlingen, skulle troligen 180 komma att rösta för ett erkännande, 6 rösta emot och 6 avstå.)

Israels regering fruktar uppenbarligen det ökade trycket för seriösa fredsförhandlingar som skulle bli resultatet av internationella erkännanden av staten Palestina. Särskilt mottaglig verkar Israel vara för en våg av europeiska erkännanden, beroende på den speciella tyngd Europa har för den internationella opinionen. Enligt den franske ambassadören i FN, diskuterar nu Frankrike tillsammans med sina europeiska partners erkännandet av den palestinska staten, som ett sätt att återuppliva fredsprocessen. Storbritannien har uttryckt en liknande inställning. Den internationella pressen spekulerar nu om att Spanien skulle kunna bli den första av en rad erkännanden från EU-ländernas sida.

I dagens läge skulle ett svenskt erkännande av staten Palestina ha stora positiva effekter på väg mot en fredlig lösning av konflikten i Mellanöstern. Ett sådant erkännande, förhoppningsvis samordnat med andra nordiska länder, skulle göra ett starkt och opinionsmässigt intryck, även inom Israel. Det skulle också kunna bli ett effektivt sätt att starta en process av sådana erkännanden från EU:s sida.

Sverige har en lång tradition av internationella insatser för fred och mänskliga rättigheter. Nu är det dags att återuppliva denna. Regeringens passivitet är en skam.”

Maria Bergom Larsson
(som också sitter i styrelsen för JIPF Judar för israelisk-palestinsk fred)

Forum Syds årsmöte den 21 maj

Louise Thorn, Isamil Adra och Eva Strandberg deltog i Forum Syds årsmöte i Stockholm. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar fortsatte diskussionerna om Forum Syds strategier och visioner. Rapporter från årsmötet finns på Forum Syds hemsida www.forumsyd.org/medlem. Username: medlem. Password: medlem2010.

Eva Strandberg valdes till ersättare i den valberedning som skall arbeta fram till årsmötet 2012.

Projekt Gaza

Palmecenter har beviljat pengar till en förstudieresa till Gaza. Förstudien måste genomföras under år 2011. Ansvariga organisationer i Sverige är Broderskapsrörelsen, Kista folkhögskola och Svenska Palestinakommittén. Mer information kommer när förberedelserna för resan är klara.

Medlemsavgifter

Det finns några medlemmar som ännu inte betalt avgiften för år 2011. Medlemsavgiften för enskild medlem är 150 kr. Familjemedlemskap kostar 200 kr. I familjemedlemskapet ingår barn upp till 18 års ålder. Avgiften kan sättas in på plusgirokonto 37 15 97 – 6. Många betalar sina räkningar via internet. Hör av dig till kassören om du önskar ett inbetalningskort, eva.g.strandberg@gmail.com.

Vi tar naturligtvis även gärna emot gåvor!

Att söka bidrag

En lördag i augusti sammanträder styrelsen för att samtala om olika sätt att söka bidrag till vår organisation eller till projekt. Vi vet att det finns mängder av fonder och hjälporganisationer. Har du några bra förslag? Tipsa oss gärna! eva.g.strandberg@gmail.com. Styrelsen utreder även fördelar och nackdelar med s k 90-konto.

Våra visioner

Denna lördag i augusti kommer även att ägnas åt Svenska Palestinakommitténs strategier och visioner. Detta är frågor som medlemmarna kommer att ta ställning till när styrelsen har arbetat fram ett underlag.

Al-Karmel Clubs ordförande misshandlad

Maan News, en palestinsk nättidning meddelar:

Två personer skadade vid demonstration mot utökad ockupation.

Israeliska soldater skadade två palestinier och tillfångatog två aktivister vid en demonstration mot en illegal bosättning cirka 3 km söder om byn Al-Karmel. Man demonstrerade emot att bosättarna tänker ockupera mer mark för att kunna utvidga bosättningen.

Rateb Al-Habor, samordnare av den lokala kommittén emot bosättningar, berättade att dussintals palestinier och internationella aktivister deltog i den fredliga demonstrationen efter fredagsbönen den 10 juni.

Al-Habor sa att israeliska soldater sköt tårgas och gummiklädda stålkulor mot demonstranterna. Två personer skadades av tårgas.

De israeliska soldaterna förde bort Al-Karmel Clubs ordförande, Qasem Abu Arram, och en 30-årig israelisk aktivist.

Vi har fått bekräftat att Qasem Abu Arram fick ett knä söndersparkat, ett hårt slag mot huvudet samt batongslag på ryggen. Qasem fördes efter misshandeln tillbaka och befinner sig i hemmet efter att ha blivit behandlad på sjukhus.

Styrelsen för Svenska Palestinakommittén känner förtvivlan och ilska över att palestinier behandlas på ett så brutalt sätt av ockupationsmakten. Samtidigt känner vi oss maktlösa. Vem kan stoppa våldet? Vem kan se till att Israel följer de lagar och regler som gäller för en ockupationsmakt? När skall palestinier få uppleva att mänskliga rättigheter och en human behandling gäller även för dem? Varför tar FN beslut om konventioner utan att se till att Israel följer dem? Varför gäller inte folkrätten även för palestinier?

Medlemsblad nr 3 2011

Missa inte årets Palestina-Israel seminarium på Sjövik 4-6 juni

FRED OCH MOTSTÅND är temat för årets Sjöviksseminarium.

Till Sjövik kommer en rad intressanta talare: Mazin Qumsiyeh, som nyligen kom ut med boken ”Popular Resistance in Palestine”, Hind Awwad från palestinska BDS-rörelsen, journalisten David Cronin som har skrivit boken ”Europé´s Alliance with Israel”, människorättsaktivisten Abdulkarim Sadi från Tulkarem, Kjell Jonasson som arbetar i Jerusalem för Kyrkornas Världsråd, riksdagsledamoten (mp) och Ship to Gaza-aktivisten Mehmet Kaplan m fl.

Filmaren Terje Carlsson berättar om och visar sin film Israel vs Israel. Bland 287 filmer på Mellanösterns största och bästa dokumentärfilmsfestival under påskhelgen, vann SVT-dokumentären “Israel vs Israel”. Utställningen Kvinnor-Vatten av Bitte Alling-Ode och Gunnel Oldenmark visas. Falu Fredskör medverkar en kväll.

För nionde året i rad inbjuder nio organisationer till ett Palestina-Israel seminarium på Sjöviks folkhögskola i Södra Dalarna. Missa inte detta tillfälle att diskutera viktiga frågor!

Vilken sorts motstånd krävs för fred i Palestina-Israel?

Hur kan vi stödja de palestinier och israeler som dagligen kämpar för att få ockupationen av palestinsk mark att upphöra och som vill uppnå en fred som är hållbar och rättvis?

Det behövs påtryckning på Israel för att få en förändring till stånd. Bojkott är en väg att gå, men hur utformas den på rätt sätt?

Den aktuella utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern påverkar situationen även i Palestina och Israel, vilket givetvis kommer in i samtalet på Sjöviksseminariet. Ship to Gaza är på gång med en ny aktion och seminariet kommer att få dagslägesrapport om den.

På Sjövik möts den som sedan länge är engagerad i en organisation med den som nyss börjat intressera sig för frågan. Föreläsningar, filmvisning, samtal i grupper, bokbord, workshop och utställningar är annat som finns att ta del av under de tre dagarna på Sjöviks folkhögskola.

Det är brådskande att anmäla sig för att vara säker på att få en plats!

FAKTA

Tid: Lördag 4/6 kl 14.00 – måndag 6/6 kl 15.30

Plats: Sjöviks folkhögskola ligger i Folkärna, Södra Dalarna, närmaste stad är Avesta. Med bil, se vägbeskrivning på www.sjovik.eu Tågstation är Avesta/Krylbo. Det tar 1,5 timme från

Stockholm. Hämtning vid stationen om man anmäler ankomsttid.

Pris: 800 kr/person (inkluderar konferens, alla måltider, logi i dubbelrum två nätter). Enkelrum 100 kr/natt extra, lakan 50:- extra. Utan logi 380 kr/person.

Anmälan: enklast genom inbetalning till Sjöviks folkhögskolas bankgiro 233-5875. Anmälan/frågor också till expeditionen 0226-67800 eller till seminarium.sjovik@folkbildning.net Info på www.sjovik.eu

Arrangörer: Sjöviks folkhögskola, Palestinagrupperna i Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Judar för Israelisk–Palestinsk Fred, Palestinska föreningen Stockholm, Svenska Palestinakommittén, Broderskapsrörelsen, Studieförbundet Bilda och Södra Dalarnas FN-förening. Stöd av Folke Bernadotteakademin.

Detta medlemsblad behandlar enbart Mellanösternseminariet på Sjöviks folkhögskola. En sommaraktivitet som blivit tradition. Den som en gång deltagit i ett seminarium återvänder gärna år efter år.

Nästa utgåva av medlemsbladet kommer i sommar.

Vi ses i Sjövik!!!!!!

 

Bästa hälsningar,

Styrelsen MEDLEMSBLAD

Medlemsblad nr 2 2011

Efter årsmötet har styrelsen följande sammansättning:

 • Evert Svensson, ordförande
 • Ismail Adra, vice ordförande
 • Eva Strandberg, kassör
 • Lennart Sundström, sekreterare
 • Louise Thorn, ordinarie
 • Ziad Taib, ordinarie
 • Krister Kronlid, ordinarie
 • Harald Holst, ordinarie

Årsmötet tog beslut om förändrade stadgar samt beslutade om oförändrad medlemsavgift och en verksamhetsplan för 2011.

Årsmötesprotokoll och stadgar bifogas.

Gåvor

Det har fortsatt att komma gåvor till Sören Wibes minne. Slutsumman blev hela kr 26.734:90. Ett värdefullt tillskott till vår kassa. Dock inte förvånande. Sören var en mycket omtyckt och uppskattad person.

Vi tackar även de medlemmar som skänker gåvor till vår kommitté. Några medlemmar återkommer med gåvor vid flera tillfällen under året. Pengarna behövs och ger oss möjlighet att klara verksamheten på ett bra sätt.

Styrelsen kommer att ha ett speciellt sammanträde och diskutera vilka möjligheter som finns att söka bidrag från olika organisationer. Vi kommer även att utreda kostnader och fördelar med att ha ett s k 90-konto.

Ship to Gaza

En ny resa ”Flotillia 2” förbereds. Den här gången kommer det att bli fler deltagare. Man räknar med att minst 15 fartyg kan avsegla i slutet av maj månad. Ombord kommer att finnas cirka tusen aktivister. Vi hoppas innerligt att Israel inte kommer att använda samma våld som förra sommaren, då nio personer dödades ombord på det turkiska fartyget Mavi Marmara.

Du kan följa förberedelserna och avfärden på hemsidan www.shiptogaza.se

Sjöviksseminariet den 4-6 juni 2011

Det har blivit tradition att delta i detta årliga seminarium om Mellanöstern. Alltid intressanta föreläsare. Alltid aktuella och intressanta diskussioner.

I år är temat ”Fred och Motstånd – vilket motstånd krävs för fred?”

Förändringens vindar blåser över Mellanöstern. I land efter land ger sig befolkningen ut på gatorna för att kräva demokratiska rättigheter. Ickevåld som medel till frihet sprider sig som en löpeld över regionen och Ship to Gaza reser snart segel mot Gaza igen. Vad innebär detta för Israel-Palestina-konflikten? Hur kan vi stödja de palestinier och israeler som dagligen kämpar mot ockupationen och för en rättvis fred?

Mer information: www.sjoviksseminariet.se

Styrelsens besök i Palestina

Lennart Sundström reser till Al-Taybeh, Jenin, den 13 april, för att tillsammans med en partner i Al-Taybeh utforma en ansökan om ett biståndsprojekt via Forum Syd. Lennart och Ziad Taib kommer att vara ansvariga för detta eventuella projekt.

Ismail Adra och Eva Strandberg gör en uppföljningsresa till Al-Karmel den 13 april.

Louise Thorn har nyss varit i Palestina och i palestinska flyktingläger i Libanon och reser den 17 april till ett nytt projekt i Ramallah-regionen. Projektet är beviljat av Forum Syd. Dessa projekt är helt Emmaus Björkås ansvar, men det tillför vår kommitté mycket kunskaper när våra ledamöter i styrelsen arbetar aktivt med olika projekt.

Styrelsen har länge arbetat för att kunna starta ett projekt i Gaza. Det har varit problem med att hitta en lämplig samarbetspartner och även att överhuvudtaget komma in i Gaza. Evert nekades nyligen visum till Gaza. Nu har Lena Lönnqvist fått möjlighet att besöka Gaza och vi ser med intresse fram emot hennes rapport. Vi återkommer om denna.

Evert Svensson och Gullvi Alkemark besökte Palestina i mars månad. Resan inleddes med en förstudie tillsammans med ABF Sydvästra Götaland. Efter hemkomsten beslutade ABF Sydvästra Götalands styrelse att inte gå in i något projekt, dels eftersom det är så oroligt i regionen, dels på grund av tidsbrist.

Evert och Gullvi besökte bland annat vårt projekt i Al-Karmel och den byggnad för klubbens verksamheter som Al-Karmel Club uppför, med pengar från Svenska Palestinakommittén, Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn-Björkå.

En rapport om projektet i Al-Karmel kommer i nästa utgåva av Medlemsbladet, när Ismail och Eva har kommit hem efter besöket i Al-Karmel. Vi arbetar även med en folder med information om detta projekt. Mer om denna i nästa Medlemsblad.

(Reskostnaderna betalas till viss del av Forum Syd och Palmecenter, men i övrigt helt av styrelsens ledamöter själva.)

Everts kommentarer om den aktuella situationen

“Israel har åter hittat ett argument för att blockera nödvändiga fredsförhandlingar. De förhalar som alltid. Den här gången gäller det beklagligt ett mord på en bosättarfamilj i Itamar på Västbanken. Den palestinska myndigheten har fördömt mordet i starka ordalag, men Israels regering ger hela det palestinska folket skulden. Det är omvittnat hur palestinierna upprätthåller ”lag och ordning” på Västbanken. De följer upprättade avtal. Israel saboterar dem.

Israels regering bestämde genast efter mordet att 1.000 nya bosättarhem skulle byggas och enligt en israelisk/palestinsk organisation för information och forskning (IPCRI) har nu Israel kontroll över 40 procent av Västbanken, dvs det som skall bli Palestina. Vägar går kors och tvär mellan bosättningarna. Samtidigt upprepar Israel lögnen att de inte har någon motpart bland palestinierna att förhandla med.

Sanningen är att Israel inte vill ha något fredsavtal av den enkla anledningen, att man då måste fastställa gränserna. Det skulle hindra Israel att ytterligare expandera in på palestinsk mark. Detta har länge varit uppenbart för den som vill se sanningen.

Israel för en självdestruktiv politik. Israel förlorar sin legitimitet. Allt fler stater erkänner Palestina diplomatiskt. Och under året kommer den palestinska myndigheten troligen att ensidigt utropa en palestinsk stat.

Vart detta leder kan man bara fundera över. En ny intifada ligger inte långt borta – och upproret i Nordafrika kan lätt få återverkningar på Gazaremsan och Västbanken.

På den palestinska sidan är det nödvändigt att Hamas och Al Fatah agerar gemensamt. ”Enade vi stå, söndrade vi falla” är ett ordspråk som här är tillämpligt.”

Forum Syd

Forum Syd har årsmöte lördagen den 21 maj i Stockholm. Styrelsen har nominerat Louise Thorn till uppdrag i Forum Syds styrelse.

Kort för tack, julhälsningar, kondoleanser m m

Arab Women´s Union i Beit Sahour har ett center för personer med särskilda behov. Al-Basma Vacational Training Center. Ungdomarna tillverkar kort, som vi har möjlighet att köpa med oss hem. Du kan beställa korten genom eva.g.strandberg@gmail.com. Du betalar 15 kr per kort, inkl kuvert. Du kan även sända din beställning till Eva Strandberg, Törnrosg 1, 442 54 Ytterby.

Ambulanser

Emmaus Fredriksdal har köpt åtta ambulanser som, tillsammans med sjukvårdsmaterial, skall köras till Västsahara under maj månad. Ett filmteam kommer att resa med och dokumentera resan. Det kan komma reportage i SVT eller TV4.

Ni kan läsa mer om resan på en speciell hemsida: www.saharaconvoy.com

 

 

Styrelsen

Medlemsblad nr 1 2011

Inbjudan till årsmöte

Tid: Onsdagen den 2 mars 2011, kl 19

Lokal: Kongahällagatan 72, Kungälv. HSBs fritidslokal i källarplanet

Program:

 • Samtal om den aktuella och händelserika situationen i Mellanöstern
 • Årsmötesförhandlingar
 • Behandling av förslag till beslut om nya stadgar
 • Kaffe/te och något att tugga på serveras vid lämpligt tillfälle under kvällen

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas i lokalen den 2 mars. Vi kommer även att presentera dessa handlingar på vår hemsida i såpass god tid att de medlemmar som inte har möjlighet att komma till Kungälv den 2 mars, ändå skall kunna lämna synpunkter och förslag.

Sören Wibe

Vår medlem Sören Wibe avled den 29 december 2010. Vi känner djupt med den sorg som har drabbat familjen. Sörens familj valde att meddela att man istället för blommor i samband med avskedet, gärna fick lämna ett bidrag till Svenska Palestinakommittén. Kommittén har nu mottagit kr 20.634:90 i minnesgåvor.

Vi är oerhört tacksamma för alla de gåvor som har skänkts till kommittén. Gåvorna är värdefulla för vår verksamhet och vi lovar att förvalta beloppet på bästa möjliga sätt.

Svenska Palestinakommittén har även fått många gåvor från medlemmar och sympatisörer. Vi framför ett varmt tack också för dessa. Det finns medlemmar som regelbundet skicka gåvor.

Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn-Björkå

Dessa organisationer är våra största bidragsgivare. Emmaus Fredriksdal är samarbetspartner i projektet med Al-Karmel Club och betalar halva egenavgiften, 14.500 kr under år 2011.

De skänker även betydande belopp till uppförandet av en byggnad för all Al-Karmel Clubs verksamhet. Tack vare denna generositet planeras byggnaden att vara inflyttningsbar före sommaren.

Al-Taybeh

I april månad reser Lennart Sundström till Palestina i en förstudieresa till Al-Taybeh, nära Jenin. Vi kommer att ansöka om ett projekt genom Forum Syd. Projektansvariga är Lennart och Ziad Taib.

 

Mer information om alla aktiviteter kommer till er efter årsmötet.

Styrelsen