Category Archives: STUDIECIRKEL

STUDIECIRKEL

Välkommen till vår studiecirkel
”PALESTINA DÅ OCH NU”

Vill Du lära mer om den historiska bakgrunden
och hur den palestinska befolkningens vardag
ser ut i dag?

Genom cirkeln får du ta del av Svenska Palestina-
kommitténs kunskap och erfarenheter om situationen
i Palestina och konsekvenserna av ockupationen.

Avgiftsfri

4 x 3 studietimmar, 12/9, 19/9, 3/10 och 10/10

Utmarksvägen 3, Kungälv

Anmälan gör du till
eva.g.strandberg@gmail.com

Program för fredsseminariet 30 maj

Varmt välkomna till vårt intressanta och aktuella fredsseminarium lördagen den 30 maj!
Medverkande:
Hala Husni Fariz, Palestinas ambassadör i Sverige
Haneen Zoabi, parlamentariker i Knesset, representant för The Joint Arab Coalition
Pierre Schori, välkänd svensk politiker och diplomat
Ämne:
Mellanöstern, en region i förändring; de pågående politiska förändringarna och de framtida konsekvenserna för fred i området. Allt tyder på att vi är mitt inne i en historiskt avgörande period för regionen Mellanöstern. Samtidigt råder det närmast dödläge i fredsprocessen mellan Israel och Palestina.
Lokal:
Världskulturmuseet, Mölndalsvägen nära Korsvägen, Göteborg
Tidplan:
kl 09.30 – 10.00   Samling och kaffe
kl 10.00 – 10.20   Välkomsthälsning, presentation, information
kl 10.20 – 10.30   Hala Husni Fariz inleder seminariet
kl 10.30 – 12.00   Haneen Zoabi och Pierre Schori
kl 12.00 – 13.00   Lunch
kl 13.00 – 13.30   Arabisk sång och musik
kl 13.30 – 15.00   Paneldebatt – panelen besvarar frågor från deltagarna
kl 15.00               Avslutning
Seminariet hålls på engelska, men det går utmärkt att ställa frågor på svenska.
Avgift
Avgiften är 100 kr och inkluderar seminariet, lunch och kaffe.
Betala avgiften 100 kr/person till plusgirokonto 37 15 97 – 6. Senast den 25 maj.
Du får gärna höra av dig till eva.g.strandberg@gmail.com för mer information.
I samband med seminariet säljer vi två böcker:
Pierre Schori – Minnet och elden, en politisk memoar med samtida synpunkter
Evert Svensson – Vägen till Palestina, två folk och ett stycke jord
(OBS Vi kan endast ta emot kontant betalning, ej kortbetalning.)
Bästa hälsningar
Svenska Palestinakommittén

Fredsseminarium lördag 30 maj på Världskulturmuséet

Brännpunkt Mellanöstern

Ämne: Mellanöstern, en region i förändring; de pågående politiska förändringarna och de framtida konsekvenserna för fred i regionen.
Tid: Lördagen den 30 maj 2015, med samling kl 09.30 och avslutning kl 15.
Lokal: Världskulturmuseet, Mölndalsvägen i Göteborg (nära Korsvägen)
Medverkande:
Hala Husni Fariz
Palestinas ambassadör i Sverige
Haneen Zoabi
parlamentariker i Knesset, Israel. Representant för The Joint Arab Coalition
Pierre Schori
Välkänd politiker med mycket bred erfarenhet från internationell politik och diplomati
Kulturinslag med musik och sång
Avgift: 100 kr per person för hela seminariet, inklusive kaffe och lunch.
Avgiften betalas till plusgirokonto 37 15 97 – 6 senast den 25 maj.

 

 

 

Det är nu bestämt att årsmöte 2015 kommer att äga rum den 8:e april 2015 på Barnhusgatan 11 i Göteborg. Talare vid mötet kommer att vara SPKs förra ordförande Evert Svensson. Reservera dessa datum. Mer information meddelas snart.

Om Evert Svensson (ur Wikipedia)
Evert Svensson, född 16 juni 1925 i Bergums församling, Älvsborgs län, var en svensk socialdemokratisk politiker. Han var ordförande i Broderskapsrörelsen (SKSF – Sveriges kristna socialdemokraters förbund) mellan åren 1968 och 1986. 1983 blev han president för The International League of Religious Socialists, ett uppdrag han hade ända till 2003 då han avgick och utsågs till hederspresident.

Fadderverksamhet

fille

Fadderverksamhet

Kriget i Gaza har skördat många människoliv och gjort många barn föräldralösa. Barn som har förlorat sin försörjare och förebild är särskilt utsatta.

Svenska Palestinakommittén startar en fadderverksamhet i Gaza.
Ditt stöd är av stor betydelse för dessa barn och deras framtid.

Anmäl ditt intresse för att ge ditt stöd som fadder till barn i Gaza. Vi noterar att du är intresserad och hör av oss till dig så snart vi kan garantera att dina pengar kommer att nå de utsatta barnen.

Sänd ditt namn, telefonnummer och emailadress till
info@svenskapalestinakommitten.se