Fredsseminarium lördag 30 maj på Världskulturmuséet

Brännpunkt Mellanöstern

Ämne: Mellanöstern, en region i förändring; de pågående politiska förändringarna och de framtida konsekvenserna för fred i regionen.
Tid: Lördagen den 30 maj 2015, med samling kl 09.30 och avslutning kl 15.
Lokal: Världskulturmuseet, Mölndalsvägen i Göteborg (nära Korsvägen)
Medverkande:
Hala Husni Fariz
Palestinas ambassadör i Sverige
Haneen Zoabi
parlamentariker i Knesset, Israel. Representant för The Joint Arab Coalition
Pierre Schori
Välkänd politiker med mycket bred erfarenhet från internationell politik och diplomati
Kulturinslag med musik och sång
Avgift: 100 kr per person för hela seminariet, inklusive kaffe och lunch.
Avgiften betalas till plusgirokonto 37 15 97 – 6 senast den 25 maj.

 

 

 

This entry was posted in Seminarier och mässor, STUDIECIRKEL. Bookmark the permalink.