Hem


Svenska Palestinakommittén är en humanitär hjälporganisation som är partipolitiskt och religiöst oberoende. Kommittén bildades i april 2002 och har medlemmar i hela Sverige.

Syftet är att stödja människor i Palestina. Svenska Palestinakommittén arbetar med utvecklingsprojekt i Palestina, med bistånd från Sida förmedlade via Forum Syd. Biståndet är 90% av budget. Egenavgiften är 10%. Egenavgiften samlas in hos medlemmar och sympatisörer.

Kommittén informerar även i Sverige om den långdragna konflikten mellan Palestina och Israel.

 

Styrelsen

Ismail Adra, ordförande
Eva Strandberg, kassör
Lennart Sundström, sekreterare
Ziad Taib, vice ordförande
Eva Sundqvist, ordinarie ledamot
Karin Hegefeldt Larsson, ordinarie ledamot

 

Ideellt arbete

Styrelseledamöterna arbetar helt ideellt och betalar själva alla kostnader i samband med styrelsemöten, medlemsmöten, aktiviteter mm. Inga arvoden eller löner förekommer. Alla insamlade medel går oavkortat direkt in i verksamheten.

 

Mer information

Du kan läsa mer om våra projekt här.

Vill du stödja vårt arbete kan du bli medlem eller skänka en gåva här.

Du hittar våra kontaktuppgifter här.