Medlemsblad juni 2015

Svenska Palestinakommitténs
medlemmar och sympatisörer
Fredsseminariet den 30 maj
är genomfört och vi i styrelsen har hört nästan enbart lovord över arrangemanget. Det känns bra, men vi lyssnar gärna på fler synpunkter. Deltagarnas åsikter upplever vi som en väg till ständig förbättring av våra aktiviteter. Hör gärna av dig till eva.g.strandberg@gmail.com.
Seminariet finansierades till största delen av Folke Bernadotte Akademin.
Vi vill framföra ett varmt tack till Akademin samt till de medverkande ambassadör Hala Husni Fariz, Pierre Schori och parlamentarikern i Knesset Haneen Zoabi. Tack också till Gunnar Lindgren, Mai Roubi och Hisam Roubi, som underhöll med sång och musik. Och inte minst ett tack till alla deltagarna.
Bli fadder för familjer i Gaza
Fadderverksamheten har startat, men det finns utrymme för många fler faddrar. Behovet av hälp är enormt.  De familjer vi stödjer är i akut behov av hjälp. I samtliga “våra familjer” dödades pappan under bombningarna av Gaza. I några fall även mamman. Vi som är faddrar betalar 200 kr per månad och vi har garantier för att hjälpen verkligen når mottagarna, barnen.
Vi har uppgift om familjens namn och adress, barnens namn och födelsedatum samt om de får någon form av hjälp från något annat håll.
Du som vill bli fadder, meddela eva.g.strandberg@gmail.com eller ring Ismail 0707-651 005 för information.
Bokmässan i Göteborg 24-27 september 2015 
Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal har även i år en gemensam monter på Internationella torget.
Bokmässan Internationella Torget lördagen den 26 september
På Internationella torgets stora scen blir det ett samtal mellan författaren Jan Guillou och vår ordförande Ismail Adra. Samtalsledare är journalisten Gert Gelotte.
Samtalsämnets rubrik är “Att Europa erkänner Palestina – rätt väg till fred?” Två decennium av handlingsförlamning måste följas av krafttag för att starta en fredsprocess!
Mer information om vår verksamhet kommer under sommaren, men nu vill vi passa på att önska alla medlemmar och sympatisörer en skön och avkopplande sommar med tid för läsning och vistelse i vår vackra natur och kanske ett intressant museebesök.
Bästa sommarhälsningar
Svenska Palestinakommittén
Styrelsen