Medlemsblad nr 1 2011

Inbjudan till årsmöte

Tid: Onsdagen den 2 mars 2011, kl 19

Lokal: Kongahällagatan 72, Kungälv. HSBs fritidslokal i källarplanet

Program:

  • Samtal om den aktuella och händelserika situationen i Mellanöstern
  • Årsmötesförhandlingar
  • Behandling av förslag till beslut om nya stadgar
  • Kaffe/te och något att tugga på serveras vid lämpligt tillfälle under kvällen

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas i lokalen den 2 mars. Vi kommer även att presentera dessa handlingar på vår hemsida i såpass god tid att de medlemmar som inte har möjlighet att komma till Kungälv den 2 mars, ändå skall kunna lämna synpunkter och förslag.

Sören Wibe

Vår medlem Sören Wibe avled den 29 december 2010. Vi känner djupt med den sorg som har drabbat familjen. Sörens familj valde att meddela att man istället för blommor i samband med avskedet, gärna fick lämna ett bidrag till Svenska Palestinakommittén. Kommittén har nu mottagit kr 20.634:90 i minnesgåvor.

Vi är oerhört tacksamma för alla de gåvor som har skänkts till kommittén. Gåvorna är värdefulla för vår verksamhet och vi lovar att förvalta beloppet på bästa möjliga sätt.

Svenska Palestinakommittén har även fått många gåvor från medlemmar och sympatisörer. Vi framför ett varmt tack också för dessa. Det finns medlemmar som regelbundet skicka gåvor.

Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn-Björkå

Dessa organisationer är våra största bidragsgivare. Emmaus Fredriksdal är samarbetspartner i projektet med Al-Karmel Club och betalar halva egenavgiften, 14.500 kr under år 2011.

De skänker även betydande belopp till uppförandet av en byggnad för all Al-Karmel Clubs verksamhet. Tack vare denna generositet planeras byggnaden att vara inflyttningsbar före sommaren.

Al-Taybeh

I april månad reser Lennart Sundström till Palestina i en förstudieresa till Al-Taybeh, nära Jenin. Vi kommer att ansöka om ett projekt genom Forum Syd. Projektansvariga är Lennart och Ziad Taib.

 

Mer information om alla aktiviteter kommer till er efter årsmötet.

Styrelsen

This entry was posted in Medlemsblad. Bookmark the permalink.