Medlemsblad nr 2 2011

Efter årsmötet har styrelsen följande sammansättning:

  • Evert Svensson, ordförande
  • Ismail Adra, vice ordförande
  • Eva Strandberg, kassör
  • Lennart Sundström, sekreterare
  • Louise Thorn, ordinarie
  • Ziad Taib, ordinarie
  • Krister Kronlid, ordinarie
  • Harald Holst, ordinarie

Årsmötet tog beslut om förändrade stadgar samt beslutade om oförändrad medlemsavgift och en verksamhetsplan för 2011.

Årsmötesprotokoll och stadgar bifogas.

Gåvor

Det har fortsatt att komma gåvor till Sören Wibes minne. Slutsumman blev hela kr 26.734:90. Ett värdefullt tillskott till vår kassa. Dock inte förvånande. Sören var en mycket omtyckt och uppskattad person.

Vi tackar även de medlemmar som skänker gåvor till vår kommitté. Några medlemmar återkommer med gåvor vid flera tillfällen under året. Pengarna behövs och ger oss möjlighet att klara verksamheten på ett bra sätt.

Styrelsen kommer att ha ett speciellt sammanträde och diskutera vilka möjligheter som finns att söka bidrag från olika organisationer. Vi kommer även att utreda kostnader och fördelar med att ha ett s k 90-konto.

Ship to Gaza

En ny resa ”Flotillia 2” förbereds. Den här gången kommer det att bli fler deltagare. Man räknar med att minst 15 fartyg kan avsegla i slutet av maj månad. Ombord kommer att finnas cirka tusen aktivister. Vi hoppas innerligt att Israel inte kommer att använda samma våld som förra sommaren, då nio personer dödades ombord på det turkiska fartyget Mavi Marmara.

Du kan följa förberedelserna och avfärden på hemsidan www.shiptogaza.se

Sjöviksseminariet den 4-6 juni 2011

Det har blivit tradition att delta i detta årliga seminarium om Mellanöstern. Alltid intressanta föreläsare. Alltid aktuella och intressanta diskussioner.

I år är temat ”Fred och Motstånd – vilket motstånd krävs för fred?”

Förändringens vindar blåser över Mellanöstern. I land efter land ger sig befolkningen ut på gatorna för att kräva demokratiska rättigheter. Ickevåld som medel till frihet sprider sig som en löpeld över regionen och Ship to Gaza reser snart segel mot Gaza igen. Vad innebär detta för Israel-Palestina-konflikten? Hur kan vi stödja de palestinier och israeler som dagligen kämpar mot ockupationen och för en rättvis fred?

Mer information: www.sjoviksseminariet.se

Styrelsens besök i Palestina

Lennart Sundström reser till Al-Taybeh, Jenin, den 13 april, för att tillsammans med en partner i Al-Taybeh utforma en ansökan om ett biståndsprojekt via Forum Syd. Lennart och Ziad Taib kommer att vara ansvariga för detta eventuella projekt.

Ismail Adra och Eva Strandberg gör en uppföljningsresa till Al-Karmel den 13 april.

Louise Thorn har nyss varit i Palestina och i palestinska flyktingläger i Libanon och reser den 17 april till ett nytt projekt i Ramallah-regionen. Projektet är beviljat av Forum Syd. Dessa projekt är helt Emmaus Björkås ansvar, men det tillför vår kommitté mycket kunskaper när våra ledamöter i styrelsen arbetar aktivt med olika projekt.

Styrelsen har länge arbetat för att kunna starta ett projekt i Gaza. Det har varit problem med att hitta en lämplig samarbetspartner och även att överhuvudtaget komma in i Gaza. Evert nekades nyligen visum till Gaza. Nu har Lena Lönnqvist fått möjlighet att besöka Gaza och vi ser med intresse fram emot hennes rapport. Vi återkommer om denna.

Evert Svensson och Gullvi Alkemark besökte Palestina i mars månad. Resan inleddes med en förstudie tillsammans med ABF Sydvästra Götaland. Efter hemkomsten beslutade ABF Sydvästra Götalands styrelse att inte gå in i något projekt, dels eftersom det är så oroligt i regionen, dels på grund av tidsbrist.

Evert och Gullvi besökte bland annat vårt projekt i Al-Karmel och den byggnad för klubbens verksamheter som Al-Karmel Club uppför, med pengar från Svenska Palestinakommittén, Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn-Björkå.

En rapport om projektet i Al-Karmel kommer i nästa utgåva av Medlemsbladet, när Ismail och Eva har kommit hem efter besöket i Al-Karmel. Vi arbetar även med en folder med information om detta projekt. Mer om denna i nästa Medlemsblad.

(Reskostnaderna betalas till viss del av Forum Syd och Palmecenter, men i övrigt helt av styrelsens ledamöter själva.)

Everts kommentarer om den aktuella situationen

“Israel har åter hittat ett argument för att blockera nödvändiga fredsförhandlingar. De förhalar som alltid. Den här gången gäller det beklagligt ett mord på en bosättarfamilj i Itamar på Västbanken. Den palestinska myndigheten har fördömt mordet i starka ordalag, men Israels regering ger hela det palestinska folket skulden. Det är omvittnat hur palestinierna upprätthåller ”lag och ordning” på Västbanken. De följer upprättade avtal. Israel saboterar dem.

Israels regering bestämde genast efter mordet att 1.000 nya bosättarhem skulle byggas och enligt en israelisk/palestinsk organisation för information och forskning (IPCRI) har nu Israel kontroll över 40 procent av Västbanken, dvs det som skall bli Palestina. Vägar går kors och tvär mellan bosättningarna. Samtidigt upprepar Israel lögnen att de inte har någon motpart bland palestinierna att förhandla med.

Sanningen är att Israel inte vill ha något fredsavtal av den enkla anledningen, att man då måste fastställa gränserna. Det skulle hindra Israel att ytterligare expandera in på palestinsk mark. Detta har länge varit uppenbart för den som vill se sanningen.

Israel för en självdestruktiv politik. Israel förlorar sin legitimitet. Allt fler stater erkänner Palestina diplomatiskt. Och under året kommer den palestinska myndigheten troligen att ensidigt utropa en palestinsk stat.

Vart detta leder kan man bara fundera över. En ny intifada ligger inte långt borta – och upproret i Nordafrika kan lätt få återverkningar på Gazaremsan och Västbanken.

På den palestinska sidan är det nödvändigt att Hamas och Al Fatah agerar gemensamt. ”Enade vi stå, söndrade vi falla” är ett ordspråk som här är tillämpligt.”

Forum Syd

Forum Syd har årsmöte lördagen den 21 maj i Stockholm. Styrelsen har nominerat Louise Thorn till uppdrag i Forum Syds styrelse.

Kort för tack, julhälsningar, kondoleanser m m

Arab Women´s Union i Beit Sahour har ett center för personer med särskilda behov. Al-Basma Vacational Training Center. Ungdomarna tillverkar kort, som vi har möjlighet att köpa med oss hem. Du kan beställa korten genom eva.g.strandberg@gmail.com. Du betalar 15 kr per kort, inkl kuvert. Du kan även sända din beställning till Eva Strandberg, Törnrosg 1, 442 54 Ytterby.

Ambulanser

Emmaus Fredriksdal har köpt åtta ambulanser som, tillsammans med sjukvårdsmaterial, skall köras till Västsahara under maj månad. Ett filmteam kommer att resa med och dokumentera resan. Det kan komma reportage i SVT eller TV4.

Ni kan läsa mer om resan på en speciell hemsida: www.saharaconvoy.com

 

 

Styrelsen

This entry was posted in Medlemsblad. Bookmark the permalink.