Medlemsblad nr 4 2011

Ship to Gaza

Intervju med medresenären Evert Svensson:

“Först vill jag instämma med dem som sörjer över de som förra gången fick plikta med livet när Flotilla I sökte nå Gaza Strip med viktiga varor. 
Jag känner en djup sorg över att människor i fredliga syften brutalt mördades av Israel, som helt enkelt bordade ett fartyg på internationellt vatten
och uppförde sig som simpla pirater.

Nu seglar Ship to Gaza igen för att landa i Gaza med bl a cement, material till ett vattenverk, fotbollar till ungdomar – för att ta ett par exempel. Jag har blivit tillfrågad av Broderskapsrörelsen, de troende socialdemokraterna, att delta och jag känner inga skäl att säga nej. Det är en solidaritetshandling med ett folk som lever i ett av jordens största utomhusfängelser med ringa möjligheter att ta sig varken ut eller in. 
Israel utövar fullständig kontroll och uppträder som ett herrefolk. Blockaden bryter mot internationell rätt och fördöms också av FN och 
den svenska regeringen.

Israel har ingen rätt att hindra Ship to Gaza. Hjälpsändningar till ett ockuperat område är fullt tillåtna enligt internationell rätt.

Ship to Gaza är en fredlig handling. Ship to Gaza har inga vapen ombord. Ship to Gaza använder ickevåld. Ship to Gaza kommer inte att göra något annat motstånd än vad reglerna för icke-våld föreskriver.

Jag förväntar mig att Israel följer internationell rätt, att de underlättar för Ship to Gaza att utföra sin humanitära insats och att Israel uppträder civiliserat inför denna Flotilla II.”

Vi kommer naturligtvis att med intresse ta del av Flotilla II:s färd till Gaza, och speciellt Svenska Palestinakommitténs ordförande Evert Svenssons upplevelser, och rapportera i nästa Medlemsblad. Fartygen avseglar förmodligen i slutet av juni månad.

Klubbhuset i Al-Karmel

Ismail Adra och Eva Strandberg besökte Al-Karmel i april månad. Byggnaden är nu såpass färdig att förskolan har kunna flytta in i sina lokaler. Vatten är indraget, men el saknas. Det mesta av inredningen saknas också.

Kent Larsson, Kungälv, tillverkar rejäla bilar i trä. Kent hade skänkt två bilar till förskolan i Al-Karmel. Bilarna är unika och finns inte att köpa i Mellanöstern. Två populära gåvor. VARMT TACK!!!! Vill du läsa mer om Kents tillverkning, se www.spl.se, ”klicka” på Kent Larsson.

Intervju med och presentation av vår styrelseledamot Harald Holst

I höstas pensionerade jag mig från en sjuårig anställning som föreningsansvarig på Svenska Afghanistankommitténs kansli i Stockholm. Dessförinnan hade jag arbetat i tre år som föreningsombudsman på Ordfront. Merparten av mitt yrkesverksamma liv tillbringade jag på Volvo Torslandaverken, där jag började 1975.

Jag har varit engagerad i solidaritets- och biståndsarbete i hela mitt liv. Varit med att dra igång den svenska Vietnamrörelsen, kört hjälptransporter till Estland, skänkt stencilapparater till Polens varvsarbetare i Gdansk, hjälpt till med husbygge (Ship to Bosnia) i Bosnien, besökt skolor i Tibet osv. Afghanistan har varit en viktig del av mitt engagemang i mer än trettio år.

Palestinaarbetet har engagerat mig sedan ungdomsåren – 60-talet. Min första debattartikel i Palestinafrågan skrev jag efter junikriget 1967. Titel: ”Stöd PLO”. Då var PLO ett okänt begrepp. Jag finns med i kretsen som började det aktiva Palestinaarbetet i slutet av 60-talet och har fortfarande några ex av tidskriften ”Palestinsk Front” sparade. Ur Palestinsk Front växte sedan Palestinagrupperna i Sverige (PGS). Jag har varit medlem i PGS sedan starten. Under några år på 90-talet återupptog jag mitt aktiva Palestinaarbete, satt i styrelsen för PGS och ledde därefter valberedningsarbetet ett antal perioder. När Svenska Palestinakommitténs valberedning frågade mig om jag kunde tänka mig en styrelsepost tackade jag ”ja”.

Komarkens Dag i Kungälv den 1 juni

Ismail Adra, Carina Adra och Eva Strandberg sålde falafel och drickor under Komarkens Dag. Överskottet blev 2.375 kr – direkt till vår kassa. Ett välbehövligt tillskott. Dessutom har Svenska Palestinakommittén fått 1.000 kr i kultur- och föreningsbidrag av Kungälvs kommun, bl a för att vi deltar i Komarkens Dag. STORT TACK till vår sponsor Liba Bröd, Lärje Stationsgata 1,
Göteborg. Besök gärna deras butik. De goda varorna rekommenderas!!

Ett inlägg i debatten av Maria Bergom Larsson

“Nu kan det vara nog! Ockupationen av Palestina har pågått i mer än fyrtio år. Israel har inte visat något som helst intresse av fredsförhandlingar eller att få ett slut på ockupationen. Israels brott mot folkrätten med muren och bosättningspolitiken fortsätter medan världen tittar åt ett annat håll. Nu behövs en ny strategi för att få Israel att inse att brott mot folkrätten i längden straffar sig.

I januari i år erkände Chile Palestina som oberoende och suverän stat inom 1967 års gränser. Det var det senaste av en rad sådana erkännanden från latinamerikanska stater, nämligen Ecuador, Bolivia, Brasilien, Argentina och Uruguay.

I september i år kommer FN:s Generalförsamling att rösta om att erkänna staten Palestina. (Av de 192 medlemsstaterna i Generalförsamlingen, skulle troligen 180 komma att rösta för ett erkännande, 6 rösta emot och 6 avstå.)

Israels regering fruktar uppenbarligen det ökade trycket för seriösa fredsförhandlingar som skulle bli resultatet av internationella erkännanden av staten Palestina. Särskilt mottaglig verkar Israel vara för en våg av europeiska erkännanden, beroende på den speciella tyngd Europa har för den internationella opinionen. Enligt den franske ambassadören i FN, diskuterar nu Frankrike tillsammans med sina europeiska partners erkännandet av den palestinska staten, som ett sätt att återuppliva fredsprocessen. Storbritannien har uttryckt en liknande inställning. Den internationella pressen spekulerar nu om att Spanien skulle kunna bli den första av en rad erkännanden från EU-ländernas sida.

I dagens läge skulle ett svenskt erkännande av staten Palestina ha stora positiva effekter på väg mot en fredlig lösning av konflikten i Mellanöstern. Ett sådant erkännande, förhoppningsvis samordnat med andra nordiska länder, skulle göra ett starkt och opinionsmässigt intryck, även inom Israel. Det skulle också kunna bli ett effektivt sätt att starta en process av sådana erkännanden från EU:s sida.

Sverige har en lång tradition av internationella insatser för fred och mänskliga rättigheter. Nu är det dags att återuppliva denna. Regeringens passivitet är en skam.”

Maria Bergom Larsson
(som också sitter i styrelsen för JIPF Judar för israelisk-palestinsk fred)

Forum Syds årsmöte den 21 maj

Louise Thorn, Isamil Adra och Eva Strandberg deltog i Forum Syds årsmöte i Stockholm. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar fortsatte diskussionerna om Forum Syds strategier och visioner. Rapporter från årsmötet finns på Forum Syds hemsida www.forumsyd.org/medlem. Username: medlem. Password: medlem2010.

Eva Strandberg valdes till ersättare i den valberedning som skall arbeta fram till årsmötet 2012.

Projekt Gaza

Palmecenter har beviljat pengar till en förstudieresa till Gaza. Förstudien måste genomföras under år 2011. Ansvariga organisationer i Sverige är Broderskapsrörelsen, Kista folkhögskola och Svenska Palestinakommittén. Mer information kommer när förberedelserna för resan är klara.

Medlemsavgifter

Det finns några medlemmar som ännu inte betalt avgiften för år 2011. Medlemsavgiften för enskild medlem är 150 kr. Familjemedlemskap kostar 200 kr. I familjemedlemskapet ingår barn upp till 18 års ålder. Avgiften kan sättas in på plusgirokonto 37 15 97 – 6. Många betalar sina räkningar via internet. Hör av dig till kassören om du önskar ett inbetalningskort, eva.g.strandberg@gmail.com.

Vi tar naturligtvis även gärna emot gåvor!

Att söka bidrag

En lördag i augusti sammanträder styrelsen för att samtala om olika sätt att söka bidrag till vår organisation eller till projekt. Vi vet att det finns mängder av fonder och hjälporganisationer. Har du några bra förslag? Tipsa oss gärna! eva.g.strandberg@gmail.com. Styrelsen utreder även fördelar och nackdelar med s k 90-konto.

Våra visioner

Denna lördag i augusti kommer även att ägnas åt Svenska Palestinakommitténs strategier och visioner. Detta är frågor som medlemmarna kommer att ta ställning till när styrelsen har arbetat fram ett underlag.

Al-Karmel Clubs ordförande misshandlad

Maan News, en palestinsk nättidning meddelar:

Två personer skadade vid demonstration mot utökad ockupation.

Israeliska soldater skadade två palestinier och tillfångatog två aktivister vid en demonstration mot en illegal bosättning cirka 3 km söder om byn Al-Karmel. Man demonstrerade emot att bosättarna tänker ockupera mer mark för att kunna utvidga bosättningen.

Rateb Al-Habor, samordnare av den lokala kommittén emot bosättningar, berättade att dussintals palestinier och internationella aktivister deltog i den fredliga demonstrationen efter fredagsbönen den 10 juni.

Al-Habor sa att israeliska soldater sköt tårgas och gummiklädda stålkulor mot demonstranterna. Två personer skadades av tårgas.

De israeliska soldaterna förde bort Al-Karmel Clubs ordförande, Qasem Abu Arram, och en 30-årig israelisk aktivist.

Vi har fått bekräftat att Qasem Abu Arram fick ett knä söndersparkat, ett hårt slag mot huvudet samt batongslag på ryggen. Qasem fördes efter misshandeln tillbaka och befinner sig i hemmet efter att ha blivit behandlad på sjukhus.

Styrelsen för Svenska Palestinakommittén känner förtvivlan och ilska över att palestinier behandlas på ett så brutalt sätt av ockupationsmakten. Samtidigt känner vi oss maktlösa. Vem kan stoppa våldet? Vem kan se till att Israel följer de lagar och regler som gäller för en ockupationsmakt? När skall palestinier få uppleva att mänskliga rättigheter och en human behandling gäller även för dem? Varför tar FN beslut om konventioner utan att se till att Israel följer dem? Varför gäller inte folkrätten även för palestinier?

This entry was posted in Medlemsblad. Bookmark the permalink.