BOKMÄSSAN I GÖTEBORG  –  26-29 september 

Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal har en monter på Globala torget. Montern heter H 00:08. H-hallen finns på andra våningen.
Alla är varmt välkomna att besöka oss. Vill du även vara med i gemenskapen och bemanna montern är vi tacksamma för ett meddelande till eva.g.strandberg@gmail.com.

STORA SCENEN  –  28 september 
Lördagen den 28 september, kl 11.20 – 11.40

Vägar till fred mellan Israel och Palestina?

Under lång tid har det inte bedrivits några fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina. I stället växer antalet israeliska bosättningar på ockuperade områden, och det palestinska ledarskapet är splittrat. Är tvåstatslösningen fortfarande möjlig? Hur ska den i så fall kunna åstadkommas? Och vad kan Sverige bidra med?

Dessa frågor behandlas i ett samtal mellan Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet samt Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Samtalet livestreamas. Detsamma gäller övriga program på stora scenen. Du kan antingen direkt, eller vid tidpunkt som passar dig, ta del  av samtliga program på scenen.
Globala torgets hemsida visar tidigare års program. Du finner dem under “LIVE”.
2019 års scenprogram finns på Globala torgets hemsida från den 16 augusti.

TEA TALK
Palestina idag


Lördagen den 28 september, kl 11.45 – 12.15 samtalar professor Helena Lindholm och Svenska Palestinakommitténs ordförande Ismail Adra om några dagsaktuella frågor som berör situationen i Palestina.

Tea Talk ligger i anslutning till vår monter H00:08 på Globala torget.

Du är välkommen att delta i det samtalet med dina frågor och erfarenheter.
I vår monter finns möjlighet att få information om Svenska Palestinakommitténs och Emmaus Fredriksdals verksamheter samt om vårt utvecklingsprojekt i Palestina och vår fadderverksamhet i Gaza. Du kan också köpa lotter i vårt lotteri som har fina bilar helt i trä som vinster.
Posted on by admin | Comments Off on Svenska Palestinakommittén på Bokmässan 2019

Årsmötet 10 april 2019

Nuvarande styrelse:

Ismail Adra, ordförande
Eva Strandberg, kassör
Lennart Sundström, sekreterare
Ziad Taib, ordinarie ledamot
Karin Hegefeldt Larsson, ordinarie ledamot
Eva Sundqvist, ordinarie ledamot

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för år 2020. 

150 kr för enskild medlem och 200 kr för familjemedlemskap.
Medlemsavgiften betalas till plusgiro: 37 15 97 – 6

Årsmötet beslutade om följande verksamhetsplan för 2019:

– Fortsatt biståndsprojekt, bidrag och byggnation med Al-Karmel Club
– Fadderverksamhet i Gaza
– Planering av eventuella ytterligare projekt
– Kontakter för att bredda verksamheten
– Monter på Bokmässan samt scenprogram
– Minst ett brev med vädjan om gåvor
– Medlemskontakter och uppdaterad hemsida

Posted in Årsmöten | Comments Off on Årsmötet 10 april 2019

Berättelser från Palestina

Tisdag 30 oktober 2018 kl. 13-15

Folkteatern, Olof Palmes plats, vid Järntorget. Fri entré.

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 10.36.12

Palestinska livsberättelser och palestinsk sång och musik. Medverkande: Hassna Abbas, Ismail Andra, Abelnaser Alahmad och Hela Daraghma.

Kaffemingel med godsaker från Mellanöstern.

Posted in Seminarier och mässor, Uncategorized | Comments Off on Berättelser från Palestina

Höstens aktiviteter 2018

BOKMÄSSAN 2018

Torsdag 27/9 kl 09.00 – 18.00  för fackfolk

Fredag   28/9 kl 09.00 – 14.00  för fackfolk

Fredag   28/9 kl 14.00 – 19.00  för alla

Lördag   29/9 kl 09.00 – 18.00  för alla

Söndag  30/9 kl 09.00 – 17.00  för alla

Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal har en gemensam monter på Globala Torget. Montern har beteckningen H01:15 och finns i H-hallen i andra våningsplanet.

Liveström från från Internationella torget på bokmässan. Klicka här!

Lördagen den 29/9, kl 12.00 – 12.30  

Palestinas ambassadör i Sverige, Hala Fariz, medverkar i Ceremonirummet. Ambassadör Fariz kommer att ha ett samtal med Ismail Adra om den aktuella situationen i Palestina. Kl 12.30 fortsätter samtalet vid vår monter.

Lördagen den 29/9, kl 11.20 – 11.40, Globala torgets scen

Skärmavbild 2018-09-29 kl. 09.50.17

Palestina, det öppna såret (klicka för att se videon). 

Utan rättvisa kan Palestina aldrig läka.

IMG_2571Skärmavbild 2018-09-30 kl. 11.32.51

Samtal mellan Jan Guillou och Gert Gelotte

Arrangörer: Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal

Ett urval av fler aktiviteter på Globala torgets scen:

Lördagen den 29/9, kl 11.40 – 12.00

Har barnen någon framtid i Palestina?

Samtal mellan Ship to Gazas ordförande Jeannette Escanilla och Ulf Bjereld, ordförande i Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet.

Arrangör: Ship to Gaza

Torsdagen den 27/9, kl 15.40 – 16.00

Växer antisemitismen i Europa?

Svante Weyler och Lars Dencik om en växande epidemi.

Arrangör: Judar för Israelisk-Palestinsk Fred 

Fredagen den 28/9, 17.00 – 17.20

Hebrons hemlighet

Möt Taliah Pollack, författare till en ny roman om två flickor som blir bästa vänner, trots att de lever i skilda världar på Västbanken. I samtal med Rebecca Kjellberg.

Arrangör: Thorén & Lindskog

Söndagen den 30/9, kl 12.40 – 13.00

Tvåstatslösning – finns ännu möjligheten?

Är tvåstatslösningen ännu en möjlig lösning av konflikten Israel/Palestina? Finns några alternativ?

Arrangör: Judar för Israelisk-Palestinsk Fred 

Söndagen den 30/9, kl 13.20 – 13.40

Sydafrika då. Israel nu.

Palestinska civilsamhället uppmanar omvärlden till bojkottkampanjer med inspiration från kampen mot aparthed.

Arrangör: Palestinagrupperna i Sverige

Totalt finns det 97 intressanta och aktuella samtal att följa på Globala torget. Vi förstår att våra medlemmar och sympatisörer inte kan vara på plats från torsdag morgon till söndag kväll. Alla har inte heller möjlighet att resa till Göteborg. Allt som händer på scenen filmas och sänds direkt. Genom Globala torgets hemsida kan du se alla samtal som intresserar dig. På hemsidan finns en ruta för livesändning. Du kan följa samtalet när det pågår eller vid annan tid som passar dig bättre. De filmade aktiviteterna kommer att sparas på hemsidan i flera år.

Utöver det som sker i Ceremonirummet och Globala Torgets scen, finns bland andra Svenska kyrkans stora satsning på intressanta samtal alla fyra dagarna. Deras scen heter ”Se människan”. Den avdelningen ligger granne med Globala torget i övervåningen.

Lördag den 29/9, kl 13.00 – 13.20 på scenen ”Se människan”

Mitt namn är Evert – Ett liv vigt åt fredskampen

Evert Svensson var ordförande för Brödraskapsrörelsen under många år och hans bok ”Mitt namn är Evert – Folkvald med förtroende” är ett fascinerande bidrag till de mänskliga rättigheternas politiska idéhistoria. I ett samtal med KG Hammar.

Du är mycket varmt välkommen att besöka oss i vår monter!

Vill du tillsammans med styrelsen bemanna montern är du mycket varmt välkommen även till detta. Sänd ett meddelade till eva.g.strandberg@gmail.com eller sms till 0703 380 141.

Bästa hälsningar

Svenska Palestinakommittén

Styrelsen

 

Posted in Seminarier och mässor | Comments Off on Höstens aktiviteter 2018

Vårens aktiviteter 2018

ÅRSMÖTE 2018
Efter årsmötet 2018-03-28 har vår styrelse följande sammansättning:
Ordförande                               Ismail Adra
Kassör                                      Eva Strandberg
Sekreterare                               Lennart Sundström
Ordinarie ledamot                     Ziad Taib
Ordinarie ledamot                     Eva Sundqvist
Ordinarie ledamot                     Karin Hegefeldt Larsson
VERKSAMHETSPLAN
Årsmötet beslutade om följande verksamhetsplan för år 2018
–  Fortsatt biståndsprojekt, bidrag och byggnation med Al-Karmel Club, Palestina
–  Fadderverksamhet i Gaza
–  Planering av eventuella ytterligare projekt
–  Kontakter för att bredda verksamheten
–  Monter på Bokmässan samt scenprogram
–  Minst ett brev med vädjan om gåvor
–  Medlemskontakter och uppdaterad hemsida
FADDERVERKSAMHET I GAZA
 
Situationen i Gaza försämras hastigt. Dricksvattnet är förorenat och beräknas vara helt otjänligt för människor att förtära redan år 2020. Avloppsvatten går orenat rakt ut i havet. Sjukvård och utbildning är otillräckliga.
Svenska Palestinakommittén tillsammans med Emmaus Fredriksdal stöder tretton familjer som saknar familjeförsörjare. Från starten år 2015 har vi överfört 212.800 kr till vår samarbetspartner i Gaza. Pengar som har gjort stor nytta för de hårt drabbade familjerna.
BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 2018-09-27–30
 
Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal kommer även i år att ha en monter på Internationella torget. Palmecenter har fått Sidas uppdrag att ansvara för administrationen. Utförlig information kommer till hösten.

 

 

15-17 juni Palestina-Israel seminarium i Sjövik

Svenska Palestinakommittén är med och arrangerar årets Palestina-Israelseminarium i Sjövik.

“Vi behöver mötas för att föra samtal om vad vi gemensamt kan göra i den svåra situation som råder i Palestina och Israel. Kan vi stärka gemensamma aktiviteter där judar, muslimer och kristna tillsammans bidrar till demokratiska ickevåldshandlingar för en rättvis fred? Hur kan man e ektivt utöva påtryckning från omvärlden med ickevåldsmetoder för att få ett stopp på bosättningsexpansionen, ett upphörande av ockupationen och respekt för mänskliga rättigheter? Vi behöver dig i samtalet på Sjövik.”

För att läsa mer (Klicka här)

Sjöviksseminariet 2018

 

Skärmavbild 2018-02-11 kl. 12.47.01

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vårens aktiviteter 2018

Gunnar Olofsson: Svenska banker och företag inblandade i Israels ockupation

Svenska banker och företag inblandade i Israels ockupation

Efter ett omfattande utredande har 25 europeiska organisationer i koalitionen “Don’t Buy Into Occupation” (DBIO) nu lagt fram sin slutrapport om olika företags och bankers inblandning i den israeliska bosättarindustrin.

De israeliska bosättningarna på ockuperad palestinsk mark är olagliga enligt internationell rätt. Till exempel förbjuder Haagkonventionens regelverk (1907) en ockupationsmakt att beslagta och förstöra egendom på det ockuperade territoriet – något som skett för att bereda plats för bosättningar enbart för judiska kolonialister. Genèvekonventionen (1949) förbjuder tvångsförflyttning av områdets invånare liksom inflyttning av ockupationsmaktens egen folkgrupp in på ockuperad mark (artikel 49). Inte minst är erövring av territorium med våld ett allvarligt brott enligt FN-stadgan.

Den 3 mars i år fattade den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICC) beslutet att inleda en utredning om den israeliska ockupationen av Palestina. De brott som avses utredas rör folkfördrivning, beslagtagande och förstörelse av egendom och avsiktligt dödande – i tillägg till brottet apartheid. Enligt Konventionen om Avskaffande av Apartheid (1974) definieras apartheid som “inhumana åtgärder utförda med syftet att etablera och behålla dominans av en rasmässig grupp av personer över någon annan rasmässig grupp av personer och systematiskt förtrycka dem” (artikel 2). Det israeliska systemet på det ockuperade Västbanken, med segregerade bostadsområden, separata vägsystem för palestinier och bosättare och skilda rättssystem, uppfyller mer än väl dessa kriterier. Den israeliska ockupationsmaktens agerande mot den palestinska befolkningen utgör som helhet en politik som kan utgöra krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Enligt ett antal FN-resolutioner är ockupationen av Palestina olaglig och måste avslutas, och Säkerhetsrådets viktiga resolution 2334 (2016) förklarar i klartext att “bosättningarna inte har någon laglig giltighet och utgör ett flagrant brott mot internationell lag”, att Israel måste “stoppa all bosättningsaktivitet” och att alla stater i sin verksamhet måste skilja på “staten Israels territorium och territorier ockuperade sedan 1967”. Detta omfattar förstås till exempel all handel med Israel, där EU-domstolen förklarat att produkter från ockuperat område inte får saluföras som tillverkade i Israel – och handelsavtalet mellan Israel och EU förutsätter “respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer” (artikel 2). Trots Israels uppenbara brott mot regelverken tillåts ändå europeiska banker och företag, inte minst svenska, att utan några konsekvenser fortsätta investera i och göra affärer med den israeliska ockupationsindustrin. Därmed riskerar man att medverka till allvarliga brott.

Mellan åren 2018 och 2021 beräknas 672 olika europeiska finansiella aktörer ha haft affärer ihop med 50 företag direkt inblandade i den israeliska ockupationen. Ungefär 114 miljarder dollar har erbjudits som lån, och 141 miljarder dollar investerats i aktier i de olika bolagen. Bland de utpekade företagen finns två svenska – Atlas Copco och Volvo Group. Atlas Copco har bidragit till byggandet av tåglinjen Tel Aviv-Jerusalem, som korsar ockuperad mark, och har försett israeliska armén med utrustning till militärposteringar på Västbanken. Volvomaskiner river palestinska bostäder, och används till konstruktion av nya israeliska bosättningar, murbyggen på ockuperad mark, militärposteringar och separerade apartheidvägar. Andra företag som intresserat svenska investerare är Heidelberg cement, som bryter sten på ockuperad mark för byggen i bosättningar och inne i Israel, CNH Industrial som bygger bosättningar och murar och ödelägger olivlundar, israeliska Delek med gasutvinning i omstritt område och försäljning i bosättningar, israeliska Energix med olaglig energiutvinning (solpaneler) på ockuperad mark, tyska MAN med specialfordon för bekämpning av folksamlingar, israeliska Shikun & Binui inblandade i hus-, tunnel- och vägbyggen, israeliska Shufersal som har supermarkets i bosättningar, tyska Siemens med kontrollsystem och 60 tågset till järnvägsprojekt och kanadensiska WSP med elektrifiering av samma ockupationsjärnväg. De svenska investeringarna fördelar sig så här:

Enligt internationellt överenskomna regelsystem som UN Guiding Principles (UNGP) och den ekonomiska gemenskapen OECD:s Guidelines är företag verksamma i konfliktområden skyldiga att se till att man inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär lag. Verksamhet i israelisk bosättarindustri är utifrån detta ett extremt riskprojekt och det är svårt att tänka sig att, som rapporten konstaterar, det egentligen alls borde vara möjligt att bedriva sådan verksamhet utan att själv bli medskyldig till allvarliga brott mot mänskligheten – och därmed riskera åtal inför ICC

DBIO-rapportens rekommendationer är tydliga:

Internationella finansiärer måste avbryta samarbetet med företag verksamma i israelisk bosättarindustri som kränker mänskliga rättigheter
Effektiva åtgärder måste vidtas och redovisas om hur arbetet för mänskliga rättigheter framskrider
Företag måste respektera internationell lag i all sin verksamhet relaterad till Israel och de ockuperade områdena
Europeiska regeringar måste försäkra sig om att finansiärer och företag inom deras jurisdiktion följer gällande regler för ansvar och förpliktelser under internationell lag
Illegala bosättarprodukter och -service måste stoppas från att komma in på den europeiska marknaden
En process måste inledas för att avinvestera i de företag som finns registrerade på FN-listan över 112 företag inblandade i ockupationen

Det borde vara självklart att den svenska regeringen nu förklarar hur man förhåller sig till svensk inblandning i israelisk bosättarindustri, och vad man avser att göra åt detta. Som medborgare kan vi också kräva av de finansiella institutioner – banker, pensionsfonder – som förvaltar vårt kapital att de upphör med stödet till ockupationen om de vill behålla oss som kunder.

Gunnar Olofsson

Borås Palestinagrupp

Posted in Artiklar | Comments Off on Gunnar Olofsson: Svenska banker och företag inblandade i Israels ockupation

Kenneth Hermele: Vi måste skilja på judehat och Israelpolitik

Posted in Artiklar | Comments Off on Kenneth Hermele: Vi måste skilja på judehat och Israelpolitik

Gunnar Olofsson: Palestinska liv räknas!

Palestinska liv räknas!

Efter att tre arabisk-israeliska medborgare inom ett enda dygn dödats i olika våldsamheter i de eftersatta palestinska områdena i Israel, skrev Sheren Falah Saab på twitter: “Mitt namn är Sheren. Jag är arabisk medborgare i staten Israel, och arabiska liv räknas”. Hon avslutade inlägget med en ny hashtag: #Arab_Lives_Matter – ett eko av “Black Lives Matter”-rörelsen i USA. Sherens budskap har nu spridits runt om i världen på olika språk.

Israels 20% palestinsk-arabiska medborgare lever generellt under sämre förhållanden än den judiska majoriteten. De palestinska samhällena är mer trångbodda, med sämre service, sämre skolor och sämre infrastruktur. 50.000-60.000 hus saknar bygglov – och kan inte byggas ut – vilket hela tiden förvärrar situationen. Utanförskap, arbetslöshet och sociala konflikter skapar en effektiv grogrund för kriminalitet – och hittills i år har 92 palestinier dödats i olika uppgörelser.

Nyligen tog den nya israeliska koalitionsregeringen, efter många års försummelse, ett första initiativ genom att sluta ett avtal med den palestinska staden Umm al-Fahm om utbyggnad av 15.000 nya bostäder tillsammans med köpcentra och annan företagsamhet. Ett avtal värderat till runt 250 miljoner US Dollar. Borgmästaren i staden, Samir Mahameed, är nöjd med beslutet: “Det är ett historiskt steg framåt efter år då bara judiska samhällen skrivit på sådana avtal”. “Det är goda nyheter för unga par” som behöver egen bostad, och “kommer att minska våldet i det arabiska samhället”.

Men den senkomna satsningen på de arabiska samhällena kommer inte att lösa problemet med den inbyggda och systematiska ojämlikheten i Israel, där över 50 lagar aktivt diskriminerar landets icke-judiska medborgare. En del varnar till och med för ökad åtskillnad, eftersom israeliska palestinier framöver kanske inte behöver “tvinga sig in” i de judiska samhällena för att få plats. Eller för att citera tidigare Hus- och Byggnadsministerns, Yoav Galant, syn på israelisk demokrati: “Det är idag en särskild del av den arabiska befolkningen som är tvingad att finna en plats i judiska städer, fast de två folkgrupperna inte nödvändigtvis vill leva grannar med varandra”.

Hellre satsning på arabiska samhällen än minskad apartheid, alltså? Och när skall för övrigt palestinska liv på det ockuperade Västbanken – där israelisk militär hela tiden skjuter ihjäl människor – börja räknas? Vad säger våra politiker? Räknas palestinska liv för dem?

Gunnar Olofsson

Posted in Artiklar | Comments Off on Gunnar Olofsson: Palestinska liv räknas!

Gunnar Olofsson: I skuggan av IHRA

I skuggan av IHRA

I skuggan av den uppmärksammade konferensen i Malmö om åminnelsen av Förintelsen av judar under Andra världskriget, och den så kallade IHRA-deklarationen mot antisemitism – undertecknad av bland annat Sveriges regering – fortsätter den israeliska regimens förtryck av det palestinska folket med oförminskad styrka.

IHRA:s försåtliga formuleringar dömer ut viktiga delar av kritiken mot Israels apartheidliknande förtryck av palestinierna som antisemitisk – av uppräknade 11 exempel på “modern antisemitism” gäller 7 Israel och dess politik – och nu tar man, under den högerextreme premiärministern Naftali Bennett, nya tag för att krossa det palestinska motståndet.

På bara ett par veckor inför Malmö-konferensen har israelisk militär, enligt FN:s observatörsstyrka OCHA, skjutit och dödat 6 palestinier, varav ett barn, och skadat 328 under olika konfrontationer på det ockuperade Västbanken. Markstölder, husrivningar och fördrivningar av människor fortsätter liksom våldet från beväpnade israeler från olagliga så kallade “bosättningar”. Under den nämnda perioden registrerade OCHA 20 attacker från bosättare mot palestinska hus, bilar, olivträd och annan egendom och israelisk militär genomförde 70, ofta nattliga, raider mot palestinska samhällen, och arresterade omkring 80 palestinier.

I israeliska fängelser finns i nuläget 200 palestinska barn, oftast dömda för stenkastning mot israelisk militär. Barnen hämtas ofta i sina hem mitt i natten, förses med ögonbindlar och handfängsel och förs till en polisstation i någon bosättning där de misshandlas och förnedras. De tvingas skriva på ett “erkännande” på hebreiska, ett språk de inte förstår, och döms i militärdomstol för att sedan avtjäna sina straff bland vuxna kriminella i fängelser inne i Israel – där de inte kan få besök av sina anhöriga.

Enligt israeliska militärlagar är palestinska barn straffmyndiga från 12 års ålder. Varje år hanteras runt 700 barn inom det militära rättssystemet. Av vuxna palestinier har en av fem någon gång suttit fängslad, och sedan ockupationens inledande 1967 har omkring 800.000 palestinier passerat genom fängelsesystemet. I nuläget finns 4.650 palestinska politiska fångar i israeliska fängelser. 520 personer sitter i “administrativt förvar” utan rättegång eller dom.

Inga judiska israeliska barn, som likt svenska är myndiga från 18 års ålder, sätts någonsin i fängelse. Alla israeler, även bosättarna, lyder under normala civila israeliska lagar.

Det är svårt att se att den av EU, Sverige och andra länder, omfamnade IHRA-deklarationen har något annat syfte än att vingklippa och lägga munkavle på kritiken mot Israels ockupation och rasistiska övervåld mot det palestinska folket. Vill man komma åt problemet antisemitism finns nämligen mycket bättre och mer tydliga deklarationer – som den så kallade Jerusalemdeklarationen – att tillgå.

Uppenbarligen har västvärldens ledare, inklusive den svenska regeringen, i nuläget abdikerat från rollen och uppgiften att åstadkomma en fredlig och rättvis lösning av konflikten i Israel / Palestina. Hoppet står istället till de det folkliga motståndet, dels det dagliga inne i Palestina och dels BDS-rörelsens krav på bojkott av Israel och olika pågående kampanjer till stöd för hungerstrejkande palestinska fångar, och för frigivning av de palestinska barnen. Låt dem kalla oss antisemiter! Vi måste helt enkelt strunta i IHRA-deklarationen och andra försök att tysta opinionen, och på allvar komma med i kampanjarbetet!

Gunnar Olofsson

Posted in Artiklar | Comments Off on Gunnar Olofsson: I skuggan av IHRA

Skilj på legitim Israelkritik och judehat

Sverige måste ompröva sin anslutning till IHRA:s definition av antisemitism, eftersom vissa exempel som används bara är kritik mot Israels politik. Att inte skilja på legitim kritik och judehat kommer i längden att skada den viktiga kampen mot antisemitism, skriver Staffan Graner och Dror Feiler, Judar för Israelisk Palestinsk Fred i en debattartikel i GP. Läs mer här.

Posted in Artiklar, Nyheter | Comments Off on Skilj på legitim Israelkritik och judehat

Medlemsblad 20121-09-16

Medl o symp 2021-09-16

Posted in Medlemsblad | Comments Off on Medlemsblad 20121-09-16

Svenska Plaestinakommitten på Bokmässan i Göteborg: Gäller internationell demokrati i Palestina? Samtal mellan Pierre Schori och Gert Gelotte

Lördagen den 25 september 2021, kl 15:25 – 15:55 medverkar SPK med ett scenprogram även i år. Det är nionde året som Emmaus Fredriksdal och SPK arrangerar samtal på scenen.

Ämne: Gäller internationell demokrati i Palestina?
Medverkande: Pierre Schori och Gert Gelotte
Mer information kommer lite senare i september. Globalatorgets program

BOKMÄSSAN 2021

Posted in Nyheter, Seminarier och mässor, Uncategorized | Comments Off on Svenska Plaestinakommitten på Bokmässan i Göteborg: Gäller internationell demokrati i Palestina? Samtal mellan Pierre Schori och Gert Gelotte

SPK medlemsblad 2020-12-15

SPK medlemsblad 2020-12-15

Posted in Medlemsblad | Comments Off on SPK medlemsblad 2020-12-15

Medlemsblad juni 2019

Till medlemmar och sympatisörer

FADDERVERKSAMHET I GAZA
Stort varmt tack för alla generösa gåvor. Alla faddrarna skänker regelbundet bidrag. Dessutom ges spontana gåvor. Från starten av verksamheten 2015 har vi tillsammans kunnat överföra SEK 407 800 till ”våra” barn i Gaza. Pengar som behövs och tacksamt tas emot.

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 26-29 SEPTEMBER 2019
Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal har en monter på Globala torget. Montern har beteckningen H 00:08. Den finns i H-hallen på andra våningen. Alla är välkomna att besöka oss. Vill du vara med och bemanna montern är vi tacksamma om du meddelar detta till eva.g.strandberg@gmail.com. Vi brukar vara ett trevligt gäng som har trivsamt tillsammans och har många bra samtal med besökarna.

SCENPROGRAM
Globala torgets stora scen
Lördagen den 28 september, kl 11.20 – 11.40
”Bör EU följa Sydafrikas exempel?”
Sydafrika har dragit tillbaka sin ambassadör från Israel som en markering mot landets brott mot folkrätten.
Samtal mellan Ulf Bjereld, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och Anna Karin Hammar,
Kairos Palestina-Sverige.
Fler aktiviteter planeras. Mer information om detta kommer i augusti.

UTVECKLINGSPROJEKTET I AL-KARMEL
Detta projekt med bidrag från Sida/Forum Syd har pågått sedan år 2007. Vår samarbetspartner i Palestina är Al-Karmel Youth Club. Samarbetspartner i Sverige är Emmaus Fredriksdal. Projektet har inneburit stora förändringar för deltagarna i de fem målgrupperna. Fram till 2020-06-30 skall projektet fasas ut och resultaten summeras.

PLUSGIROKONTO 37 15 97 – 6
Vi saknar några medlemsavgifter för år 2019. Tacksamt om dessa betalas så snart som möjligt.
Enskild medlem = 150 kr
Familjemedlemskap = 200 kr
Gåvor är också mycket välkomna till vårt plusgirokonto.

Alla vänner av Palestina önskas en skön sommar!
Ismail Adra, Eva Strandberg, Lennart Sundström
Ziad Taib, Eva Sundqvist, Karin Hegefeldt Larsson

Posted in Medlemsblad | Comments Off on Medlemsblad juni 2019