Svenska Palestinakommittén på Bokmässan 2019

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG  –  26-29 september 

Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal har en monter på Globala torget. Montern heter H 00:08. H-hallen finns på andra våningen.
Alla är varmt välkomna att besöka oss. Vill du även vara med i gemenskapen och bemanna montern är vi tacksamma för ett meddelande till eva.g.strandberg@gmail.com.
STORA SCENEN  –  28 september 
Lördagen den 28 september, kl 11.20 – 11.40
Vägar till fred mellan Israel och Palestina?
Under lång tid har det inte bedrivits några fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina. I stället växer antalet israeliska bosättningar på ockuperade områden, och det palestinska ledarskapet är splittrat. Är tvåstatslösningen fortfarande möjlig? Hur ska den i så fall kunna åstadkommas? Och vad kan Sverige bidra med?
Dessa frågor behandlas i ett samtal mellan Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet samt Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Samtalet livestreamas. Detsamma gäller övriga program på stora scenen. Du kan antingen direkt, eller vid tidpunkt som passar dig, ta del  av samtliga program på scenen.
Globala torgets hemsida visar tidigare års program. Du finner dem under “LIVE”.
2019 års scenprogram finns på Globala torgets hemsida från den 16 augusti.