Aktuellt

Lördagen den 25 september 2021, kl 15:25 – 15:55 arrangerade SPK tillsammans med Emmaus Fredriksdal ett samtal på Globala Torget i anslutning till Bokmässan i Göteborg. Medverkade gjorde Pierre Schori och Gert Gelotte och temat var “Gäller internationell demokrati i Palestina?”. Nedan hittar du mer information om detta samtal och ifall du missade live sändningen, finns det fortfarande möjlighet att titta på den genom följande Facebook sida.

Förutom huvudtemat om demokrati, diskuterades även följande:
* Hur påverkar Talibanernas seger i Afghanistan situationen i Palestina och Israel?
* Vilka blir konsekvenserna av USA:s militära tillbakadragande från Mellanöstern?
* Sveriges nuvarande relation till Israel.

Länkar till övriga punkter i scenprogrammet
1. Globalatorget.se https://globalatorget.se/gt-play/
2. Facebook https://www.facebook.com/globalatorget/
3. Bokmässan Play https://bokmassan.se/

Kolla även Globala torgets program och Facebook samt YOUTUBE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *