Bli medlem

Svenska Palestinakommittén är en partipolitiskt och religiöst oberoende humanitär hjälporganisation som stödjer det palestinska folket. Vi vill i denna förening samla alla som känner att något måste göras. Du kan bli medlem eller göra en insats genom att ge ett bidrag till Svenska Palestinakommittén.

 

Medlemsavgift

 

Enskild medlem 150:-/år

Familjemedlemskap 200:-/år

Du betalar in medlemsavgiften till plusgirokonto 37 15 97 – 6. Ange namn, adress och e-mailadress, om du har en sådan. Ange också att inbetalningen är medlemsavgift.

Som medlem får du medlemsblad och fortlöpande information om våra insatser och projekt.

 

Gåva

Du kan stödja oss genom att skänka en gåva till plusgirokonto 37 15 97 – 6.

Vid inbetalning: skriv namn, adress och e-mailadress, om du har en sådan.
Ange om det är en gåva eller medlemsavgift.

Har du frågor innan du blir medlem eller skänker en gåva hittar du våra kontaktuppgifter här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *