Svenska Palestinakommittén på Bokmässan 2019

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG  –  26-29 september 

Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal har en monter på Globala torget. Montern heter H 00:08. H-hallen finns på andra våningen.
Alla är varmt välkomna att besöka oss. Vill du även vara med i gemenskapen och bemanna montern är vi tacksamma för ett meddelande till eva.g.strandberg@gmail.com.

STORA SCENEN  –  28 september 
Lördagen den 28 september, kl 11.20 – 11.40

Vägar till fred mellan Israel och Palestina?

Under lång tid har det inte bedrivits några fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina. I stället växer antalet israeliska bosättningar på ockuperade områden, och det palestinska ledarskapet är splittrat. Är tvåstatslösningen fortfarande möjlig? Hur ska den i så fall kunna åstadkommas? Och vad kan Sverige bidra med?

Dessa frågor behandlas i ett samtal mellan Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet samt Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Samtalet livestreamas. Detsamma gäller övriga program på stora scenen. Du kan antingen direkt, eller vid tidpunkt som passar dig, ta del  av samtliga program på scenen.
Globala torgets hemsida visar tidigare års program. Du finner dem under “LIVE”.
2019 års scenprogram finns på Globala torgets hemsida från den 16 augusti.

TEA TALK
Palestina idag


Lördagen den 28 september, kl 11.45 – 12.15 samtalar professor Helena Lindholm och Svenska Palestinakommitténs ordförande Ismail Adra om några dagsaktuella frågor som berör situationen i Palestina.

Tea Talk ligger i anslutning till vår monter H00:08 på Globala torget.

Du är välkommen att delta i det samtalet med dina frågor och erfarenheter.
I vår monter finns möjlighet att få information om Svenska Palestinakommitténs och Emmaus Fredriksdals verksamheter samt om vårt utvecklingsprojekt i Palestina och vår fadderverksamhet i Gaza. Du kan också köpa lotter i vårt lotteri som har fina bilar helt i trä som vinster.
Posted in Seminarier och mässor, Uncategorized | Comments Off on Svenska Palestinakommittén på Bokmässan 2019

Årsmötet 10 april 2019

Nuvarande styrelse:

Ismail Adra, ordförande
Eva Strandberg, kassör
Lennart Sundström, sekreterare
Ziad Taib, ordinarie ledamot
Karin Hegefeldt Larsson, ordinarie ledamot
Eva Sundqvist, ordinarie ledamot

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för år 2020. 

150 kr för enskild medlem och 200 kr för familjemedlemskap.
Medlemsavgiften betalas till plusgiro: 37 15 97 – 6

Årsmötet beslutade om följande verksamhetsplan för 2019:

– Fortsatt biståndsprojekt, bidrag och byggnation med Al-Karmel Club
– Fadderverksamhet i Gaza
– Planering av eventuella ytterligare projekt
– Kontakter för att bredda verksamheten
– Monter på Bokmässan samt scenprogram
– Minst ett brev med vädjan om gåvor
– Medlemskontakter och uppdaterad hemsida

Posted in Årsmöten | Comments Off on Årsmötet 10 april 2019

Berättelser från Palestina

Tisdag 30 oktober 2018 kl. 13-15

Folkteatern, Olof Palmes plats, vid Järntorget. Fri entré.

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 10.36.12

Palestinska livsberättelser och palestinsk sång och musik. Medverkande: Hassna Abbas, Ismail Andra, Abelnaser Alahmad och Hela Daraghma.

Kaffemingel med godsaker från Mellanöstern.

Posted in Seminarier och mässor, Uncategorized | Comments Off on Berättelser från Palestina

Höstens aktiviteter 2018

BOKMÄSSAN 2018

Torsdag 27/9 kl 09.00 – 18.00  för fackfolk

Fredag   28/9 kl 09.00 – 14.00  för fackfolk

Fredag   28/9 kl 14.00 – 19.00  för alla

Lördag   29/9 kl 09.00 – 18.00  för alla

Söndag  30/9 kl 09.00 – 17.00  för alla

Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal har en gemensam monter på Globala Torget. Montern har beteckningen H01:15 och finns i H-hallen i andra våningsplanet.

Liveström från från Internationella torget på bokmässan. Klicka här!

Lördagen den 29/9, kl 12.00 – 12.30  

Palestinas ambassadör i Sverige, Hala Fariz, medverkar i Ceremonirummet. Ambassadör Fariz kommer att ha ett samtal med Ismail Adra om den aktuella situationen i Palestina. Kl 12.30 fortsätter samtalet vid vår monter.

Lördagen den 29/9, kl 11.20 – 11.40, Globala torgets scen

Skärmavbild 2018-09-29 kl. 09.50.17

Palestina, det öppna såret (klicka för att se videon). 

Utan rättvisa kan Palestina aldrig läka.

IMG_2571Skärmavbild 2018-09-30 kl. 11.32.51

Samtal mellan Jan Guillou och Gert Gelotte

Arrangörer: Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal

Ett urval av fler aktiviteter på Globala torgets scen:

Lördagen den 29/9, kl 11.40 – 12.00

Har barnen någon framtid i Palestina?

Samtal mellan Ship to Gazas ordförande Jeannette Escanilla och Ulf Bjereld, ordförande i Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet.

Arrangör: Ship to Gaza

Torsdagen den 27/9, kl 15.40 – 16.00

Växer antisemitismen i Europa?

Svante Weyler och Lars Dencik om en växande epidemi.

Arrangör: Judar för Israelisk-Palestinsk Fred 

Fredagen den 28/9, 17.00 – 17.20

Hebrons hemlighet

Möt Taliah Pollack, författare till en ny roman om två flickor som blir bästa vänner, trots att de lever i skilda världar på Västbanken. I samtal med Rebecca Kjellberg.

Arrangör: Thorén & Lindskog

Söndagen den 30/9, kl 12.40 – 13.00

Tvåstatslösning – finns ännu möjligheten?

Är tvåstatslösningen ännu en möjlig lösning av konflikten Israel/Palestina? Finns några alternativ?

Arrangör: Judar för Israelisk-Palestinsk Fred 

Söndagen den 30/9, kl 13.20 – 13.40

Sydafrika då. Israel nu.

Palestinska civilsamhället uppmanar omvärlden till bojkottkampanjer med inspiration från kampen mot aparthed.

Arrangör: Palestinagrupperna i Sverige

Totalt finns det 97 intressanta och aktuella samtal att följa på Globala torget. Vi förstår att våra medlemmar och sympatisörer inte kan vara på plats från torsdag morgon till söndag kväll. Alla har inte heller möjlighet att resa till Göteborg. Allt som händer på scenen filmas och sänds direkt. Genom Globala torgets hemsida kan du se alla samtal som intresserar dig. På hemsidan finns en ruta för livesändning. Du kan följa samtalet när det pågår eller vid annan tid som passar dig bättre. De filmade aktiviteterna kommer att sparas på hemsidan i flera år.

Utöver det som sker i Ceremonirummet och Globala Torgets scen, finns bland andra Svenska kyrkans stora satsning på intressanta samtal alla fyra dagarna. Deras scen heter ”Se människan”. Den avdelningen ligger granne med Globala torget i övervåningen.

Lördag den 29/9, kl 13.00 – 13.20 på scenen ”Se människan”

Mitt namn är Evert – Ett liv vigt åt fredskampen

Evert Svensson var ordförande för Brödraskapsrörelsen under många år och hans bok ”Mitt namn är Evert – Folkvald med förtroende” är ett fascinerande bidrag till de mänskliga rättigheternas politiska idéhistoria. I ett samtal med KG Hammar.

Du är mycket varmt välkommen att besöka oss i vår monter!

Vill du tillsammans med styrelsen bemanna montern är du mycket varmt välkommen även till detta. Sänd ett meddelade till eva.g.strandberg@gmail.com eller sms till 0703 380 141.

Bästa hälsningar

Svenska Palestinakommittén

Styrelsen

 

Posted in Seminarier och mässor | Comments Off on Höstens aktiviteter 2018

Vårens aktiviteter 2018

ÅRSMÖTE 2018
Efter årsmötet 2018-03-28 har vår styrelse följande sammansättning:
Ordförande                               Ismail Adra
Kassör                                      Eva Strandberg
Sekreterare                               Lennart Sundström
Ordinarie ledamot                     Ziad Taib
Ordinarie ledamot                     Eva Sundqvist
Ordinarie ledamot                     Karin Hegefeldt Larsson
VERKSAMHETSPLAN
Årsmötet beslutade om följande verksamhetsplan för år 2018
–  Fortsatt biståndsprojekt, bidrag och byggnation med Al-Karmel Club, Palestina
–  Fadderverksamhet i Gaza
–  Planering av eventuella ytterligare projekt
–  Kontakter för att bredda verksamheten
–  Monter på Bokmässan samt scenprogram
–  Minst ett brev med vädjan om gåvor
–  Medlemskontakter och uppdaterad hemsida
FADDERVERKSAMHET I GAZA
 
Situationen i Gaza försämras hastigt. Dricksvattnet är förorenat och beräknas vara helt otjänligt för människor att förtära redan år 2020. Avloppsvatten går orenat rakt ut i havet. Sjukvård och utbildning är otillräckliga.
Svenska Palestinakommittén tillsammans med Emmaus Fredriksdal stöder tretton familjer som saknar familjeförsörjare. Från starten år 2015 har vi överfört 212.800 kr till vår samarbetspartner i Gaza. Pengar som har gjort stor nytta för de hårt drabbade familjerna.
BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 2018-09-27–30
 
Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal kommer även i år att ha en monter på Internationella torget. Palmecenter har fått Sidas uppdrag att ansvara för administrationen. Utförlig information kommer till hösten.

 

 

15-17 juni Palestina-Israel seminarium i Sjövik

Svenska Palestinakommittén är med och arrangerar årets Palestina-Israelseminarium i Sjövik.

“Vi behöver mötas för att föra samtal om vad vi gemensamt kan göra i den svåra situation som råder i Palestina och Israel. Kan vi stärka gemensamma aktiviteter där judar, muslimer och kristna tillsammans bidrar till demokratiska ickevåldshandlingar för en rättvis fred? Hur kan man e ektivt utöva påtryckning från omvärlden med ickevåldsmetoder för att få ett stopp på bosättningsexpansionen, ett upphörande av ockupationen och respekt för mänskliga rättigheter? Vi behöver dig i samtalet på Sjövik.”

För att läsa mer (Klicka här)

Sjöviksseminariet 2018

 

Skärmavbild 2018-02-11 kl. 12.47.01

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vårens aktiviteter 2018

Medlemsblad juni 2019

Till medlemmar och sympatisörer

FADDERVERKSAMHET I GAZA
Stort varmt tack för alla generösa gåvor. Alla faddrarna skänker regelbundet bidrag. Dessutom ges spontana gåvor. Från starten av verksamheten 2015 har vi tillsammans kunnat överföra SEK 407 800 till ”våra” barn i Gaza. Pengar som behövs och tacksamt tas emot.

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 26-29 SEPTEMBER 2019
Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal har en monter på Globala torget. Montern har beteckningen H 00:08. Den finns i H-hallen på andra våningen. Alla är välkomna att besöka oss. Vill du vara med och bemanna montern är vi tacksamma om du meddelar detta till eva.g.strandberg@gmail.com. Vi brukar vara ett trevligt gäng som har trivsamt tillsammans och har många bra samtal med besökarna.

SCENPROGRAM
Globala torgets stora scen
Lördagen den 28 september, kl 11.20 – 11.40
”Bör EU följa Sydafrikas exempel?”
Sydafrika har dragit tillbaka sin ambassadör från Israel som en markering mot landets brott mot folkrätten.
Samtal mellan Ulf Bjereld, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och Anna Karin Hammar,
Kairos Palestina-Sverige.
Fler aktiviteter planeras. Mer information om detta kommer i augusti.

UTVECKLINGSPROJEKTET I AL-KARMEL
Detta projekt med bidrag från Sida/Forum Syd har pågått sedan år 2007. Vår samarbetspartner i Palestina är Al-Karmel Youth Club. Samarbetspartner i Sverige är Emmaus Fredriksdal. Projektet har inneburit stora förändringar för deltagarna i de fem målgrupperna. Fram till 2020-06-30 skall projektet fasas ut och resultaten summeras.

PLUSGIROKONTO 37 15 97 – 6
Vi saknar några medlemsavgifter för år 2019. Tacksamt om dessa betalas så snart som möjligt.
Enskild medlem = 150 kr
Familjemedlemskap = 200 kr
Gåvor är också mycket välkomna till vårt plusgirokonto.

Alla vänner av Palestina önskas en skön sommar!
Ismail Adra, Eva Strandberg, Lennart Sundström
Ziad Taib, Eva Sundqvist, Karin Hegefeldt Larsson

Posted in Medlemsblad | Comments Off on Medlemsblad juni 2019

Fadderbarn i Gaza

Till medlemmar och sympatisörer
Svenska Palestinakommittén (SPK) 2015-01-25

FADDERBARN I GAZA

Lördagen den 24 januari samtalade Ismail Adra, ordförande för SPK, med chefen för organisationen
Civitas i Gaza, Maher Issa.
Söndagen den 25 januari reser SPK:s kontaktperson, Kjell Ljungh, till Gaza.
SPK har fått garantier för att fadderverksamheten kommer att fungera på ett seriöst sätt.
Det finns både lokala och internationella organisationer som har fadderbarn i Gaza. Det finns också
barn med stora behov som inte får några bidrag alls. Det är de barnen som vi kommer att hjälpa.
SPK hade helst startat upp verksamheten nu i januari 2015, men har förståelse för om inte alla
blivande faddrar har hunnit ordna med automatisk överföring från sin bank till SPK:s plusgiro
37 15 97 – 6. Meddela eva.g.strandberg@gmail.com vilket belopp du kommer att överföra.
Vi har framfört önskemålet om att varje fadder skall få information om ”sina barn” för att kunna
följa barnens utveckling. Ett önskemål från Civitas är att faddrarna tänker långsiktigt och följer
barnen under deras utbildning och så småningom även vid en yrkesutbildning, som ger barnen
möjlighet att försörja sig i framtiden. Mer om detta längre fram. Nu gäller det att starta upp.
Som vi tidigare berättat arbetar SPK helt ideellt och varje fadderkrona kommer att oavkortat gå
direkt till barnen.

TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR OCH SYMPATISÖRER

Vi är tacksamma för att få besked om din e.postadress, om du har en sådan. Det går snabbare för oss
att hålla kontakten och det sparar några portokronor åt SPK. Sänd adressen till
eva.g.strandberg@gmail.com. TACK på förhand!
Tacksam om du som har bytt e-postadress meddelar den nya adressen. Vid det senaste utskicket
kom 5 st e-postmeddelanden i retur för att adressen inte fanns längre.
Svenska Palestinakommittén
Styrelsen

Posted in Seminarier och mässor, Uncategorized | Comments Off on Fadderbarn i Gaza

Seminarium: Palestina – det öppna såret

Svenska Palestinakommittén och Ship to Gaza bjuder lördag den 17 november 2018 mellan 9.30-14.30 på ett seminarium under temat “Palestina – det öppna såret”.

Adressen är: Södra Allégatan 1B. Fri Entré! Alla är välkomna!

page_1

Posted in Seminarier och mässor, Uncategorized | Comments Off on Seminarium: Palestina – det öppna såret

Välkommen till Svenska Palestinakommitténs årsmöte

28 mars Svenska Palestinakommitténs årsmöte kl 18.00

Plats: Samlingslokalen, Barnhusgatan 11, Göteborg

Varmt välkommen till ett intressant årsmöte!

Förutom årsmötesförhandlingarna kommer Evert Svensson att berätta om sin nya bok “Mitt namn är Evert” och mötesdeltagarna ges möjlighet att njuta av palestinska läckerheter.

Skärmavbild 2018-03-24 kl. 18.47.56

Evert berättar om sin senast bok: Mitt namn är Evert

 SAM_0480

   Mötesdeltagarna bjuds på palestinska läckerheter till kaffet

Posted in Årsmöten | Comments Off on Välkommen till Svenska Palestinakommitténs årsmöte

Årsmötet 2017

Verksamhetsberättelse

Svenska Palestinakommittén bildades vid ett öppet möte 2002-04-18. Årets verksamhetsberättelse är den femtonde. Kommittén är enligt sina stadgar partipolitiskt och religiöst oberoende. Syftet är att vara en humanitär hjälporganisation till stöd för det palestinska folket. Kommittén  skall också informera i Sverige om situationen i Mellanöstern och sprida kunskap om palestinsk kultur.

Många delar av verksamheten bedrivs i nära samarbete med Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn.

Styrelse och övriga funktioner

Ordförande Ismail Adra

Kassör Eva Strandberg

Sekreterare Lennart Sundström

Vice ordförande Ziad Taib

Ordinarie ledamot Robert Larsson

Ordinarie ledamot Gert Gelotte

Revisor, ordinarie Monica Hogstam

Revisor, ordinarie Ywonne Nordin

Revisor, ersättare Leif Hogstam

Auktoriserad revisor för

projekt med Forum Syd Nordenhams Revisionsbyrå AB

Valberedning Hossein Davoodi, sammankallande

Hassna Abbas

Sami Haj Salem

Medlemmar

Vid årsskiftet 2016/2017 hade SPK 162 medlemmar samt många sympatisörer och bidragsgivare. Kommittén är rikstäckande och har medlemmar från norr till söder i Sverige.

Hemsida

Hemsidan har adress www.svenskapalestinakommitten.se. Den är viktig för att SPK skall nå ut med information om sin verksamhet samt berätta om aktuella händelser och aktiviteter.

SPK har epostadress: info@svenskapalestinakommitten.se

SPK finns också på Facebook.

Möten och aktiviteter

Styrelsen har haft protokollförda sammanträden 21/1, 14/2, 29/3, 25/4, 9/5, 21/9, 30/11 och 12/12 samt många informella kontakter.

3 februari

Ismail Adra och Eva Strandberg deltog i ett projektstartsmöte hos Forum Syd i Stockholm. Där fick vi beskedet att Sida/Forum Syd beslutat att utvecklingsprojektet med Al-Karmel Club i Palestina beviljats att fortsätta ytterligare tre år, 2016-2018.

4 februari

Ismail och Eva besökte Palestinas ambassadör i Stockholm, Hala Husni Fariz, och diskuterade situationen i Palestina samt informerade om Bokmässan i Göteborg.

22 februari

Ismail deltog i ett möte hos Folke Bernadotteakademin i Stockholm för organisationer och stiftelser som får stöd genom Fredsmiljonen 2016.

4 mars

Ismail och Eva träffade Robert Larsson, Kenny Kjellström med flera styrelseledamöter och personal hos Emmaus Fredriksdal för dialog om projektet och byggnaden i Al-Karmel, fadderverksamheten i Gaza, Bokmässan i Göteborg och övriga aktuella gemensamma styrelsefrågor.

9 mars

SPK:s årsmöte i lokal på Barnhusgatan 11, Göteborg. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar diskuterade årsmötet den aktuella situationen i Palestina och SPK:s olika aktiviteter. Deltagarna bjöds på en god palestinsk förtäring.

14 mars

Ismail och Eva deltog i Sensus nätverksträff inför Bokmässan.

7 april

SPK hade ett lunchmöte i Göteborg tillsammans med Sofia Zitouni, Folke Bernadoteakademin.

26 april

Ismail och Eva deltog i ABF SVG:s årsmöte i Mölndal.

16 maj

Eva deltog i Sensus andra nätverksträff inför Bokmässan.

12 september, 19 september, 3 oktober samt 10 oktober

Studiecirkel hos ABF SVG, Kungälv. Ämne: Palestina Då och Nu. Ismail och Eva delade på ansvaret för cirkeln. Evert Svensson medverkade den 19 september och Staffan Granér, JIPF, den 10 oktober.

13 september

Eva deltog i en nätverksträff hos Sensus. Cecilia Uddén medverkade.

22-25 september

Tillsammans med Emmaus Fredriksdal hade SPK en monter på Bokmässan i Göteborg.

25 september

Gert Gelotte, SPK, och Olle Katz, JIPF, samtalade på Bokmässans internationella torgs scen över ämnet ”Kan man kritisera Israel utan att vara antisemit?”

8 oktober

Fredsseminarium i Mötesplats Göteborg med bidrag genom Fredsmiljonen. Thomas Hammarberg medverkade.

13 oktober

Eva deltog i utbildning och erfarenhetsutbyte hos Forum Syd i Stockholm.

15 oktober – 4 november

Uppföljningsresa till projektet i Al-Karmel. Deltagare: Ismail Adra, Eva Strandberg, samt Kjell Dahlström och Karl-Johan Karlsson från Emmaus Fredriksdal/Åkvarn. Utöver uppföljningen av projektet deltog vi i sammanträden om tillbyggnaden av fastighetens andra våning samt gjorde flera  studiebesök.

1 december

Eva deltog i ABF SVG:s halvårsmöte

Projekt Al-Karmel Club

Projeket finansieras av Sida/Forum Syd. Projektet startade år 2007. Det har givit mycket gott  resultat och inneburit en stor förändring för deltagarna i de fem målgrupperna –  förskola – kvinnor – ungdomar – funktionshindrade – män. Därför har projektet beviljats att fortsätta under åren 2016-2018.

Vi följer projektet på nära håll genom dialog varje vecka med projektansvariga i Al-Karmel Club och besöker Al-Karmel minst en gång per år.

Folkets Hus” i Al-Karmel

Verksamheterna har vuxit ur byggnaden. En andra våning är snart färdig. Bland annat behöver förskolan större utrymmen för att kunna ta emot 105 barn. Cirka 25 kvinnor samlas en dag varje vecka för utbildning och samtal om sociala och kommunala frågor. Ungdomarna samlas för läxhjälp, idrott, kultur och föreläsningar. Detsamma gäller de funktionshindrade. Männens deltagande i föreläsningar och samtal ökar. Varje utrymme i tvåvåningsbyggnaden kommer att tas i anspråk.

Fadderverksamhet i Gaza 

Antalet faddrar har ökat under året. Vi har också fått flera extra gåvor. Därför har vi kunnat överföra större belopp än de avtalade till vår samarbetsorganisation Civitas i Gaza. Pengarna fördelas till familjerna efter behov. Familjer med många barn får mer än de med färre barn. De familjer som inte får några bidrag från andra organisationer får också litet mer än de som får någon hjälp. Men alla familjerna får ytterst lite pengar till försörjningen.

Verksamhetsplanen för det gångna året 2016

Årsmötet beslutade om följande verksamhetsplan:

Fortsatt biståndsprojekt, bidrag och byggnation med Al-Karmel Club

Fadderverksamhet i Gaza

Planering av miljöprojekt i Yattaområdet

Kontakter för att bredda verksamheten

Monter på Bokmässan i Göteborg den 22-25 september

Fredsseminarium

Minst ett brev med vädjan om gåvor

Medlemskontakter och uppdaterad hemsida

Det som årsmötet beslutade om har genomförts.

Slutord 

Svenska Palestinakommittén är en liten förening, mätt i medlemmar, men en betydligt större förening mätt i aktivitet, verksamhet och sympatisörer. Vi har mycket att tacka våra bidragsgivare för, men varje medlem, varje sympatisör, varje krona (gärna fler :-)) har avgörande betydelse för att vi skall kunna fortsätta och kanske utvidga vårt arbete.

I Al Karmel når föreningsverksamheten allt fler. Det ställer krav på lokaler och utrustning.

I Gaza behöver våra fadderbarn mat för dagen.

På den årliga bokmässan i Göteborg, på våra fredsseminarier och i vår skolverksamhet når vi ut till allmänheten med vårt självklara men ändå, för många, så svårsmälta budskap – att palestinier har samma mänskliga rättigheter som alla andra människor och att internationell rätt skall gälla även i Palestina.

2016 slutade bra för Palestina när FN:s säkerhetsråd antog en resolution mot Israels olagliga bosättningar på palestinsk mark. 14 av de 15 medlemsländerna röstade ja. Att USA valde att lägga ned sin röst i stället för att använde sitt veto var en välkommen men senkommen markering från den avgående presidenten, Barack Obama.

Säkerhetsrådets resolution stärker Palestinas internationella diplomatiska ställning. Det är bra, men det krävs förändring på marken. Och där ser det allt sämre ut.

2017 började illa för Palestina när USA:s nyvalde president Donald Trump skyndade sig att överge USA:s krav på en tvåstatslösning och i stället markerade sitt närmast oreserverade stöd för Israel.

Med 600 000 israeliska bosättare på Palestinsk mark och Palestina som en arkipelag av öar i ett israeliskt ockupationshav blir det allt svårare att se några förutsättningar på marken för en tvåstatslösning.

Vad återstår oss då? En enstatslösning? Hur ser en sådan ut när Israel är ett land där bara judar behandlas som fullvärdiga medborgare? USA:s avgående utrikesminister John Kerry (Obama-administrationen) förklarade i ett avskedstal att enstatslösningen innebär att Israel måste välja mellan att vara ett demokratiskt land eller ett judiskt land. Att vara både ock går inte, betonade han.

Det finns anledning att fundera över alternativen och konsekvenserna för oss. Men oavsett vad som händer i framtiden är det viktigt att vi här och nu fortsätter det praktiska solidaritetsarbetet i Palestina och att vi här hemma fortsätter att envist tala för Palestinas och palestiniernas sak.

Vi ger inte upp och vi ger oss inte!

Posted in Årsmöten | Comments Off on Årsmötet 2017