Kontakt

Plusgirokonto 37 15 97 – 6
info@svenskapalestinakommitten.se

Postadress

Svenska Palestinakommittén
c/o Eva Strandberg
Törnrosgatan 1
442 54 Ytterby
eva.g.strandberg@gmail.com

Ordförande

Ismail Adra
072- 528 39 95
is_adra@hotmail.com

Facebook

Svenska Palestinakommittén har en öppen grupp på Facebook. Välkommen dit!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *