Projekt

Al-Karmel Club

Palestinakommittén har tillsammans med Emmaus Fredriksdal ett projekt med 
Al-Karmel Club som samarbetspartner i Palestina.

[quote style=”boxed”]Tillsammans vill vi stimulera fyra målgrupper till ökat demokratiskt tänkande genom 
meningsfulla aktiviteter.[/quote]

Om Al-Karmel

Byn Al-Karmel ligger i södra Palestina, 17 km sydost om storstaden Hebron. Byn har cirka 7-8.000 invånare. Invånarna arbetar inom jordbruk, boskapsskötsel, offentlig sektor och små egna företag. Men arbetslösheten är stor, cirka 70 %. Många är trångbodda och familjerna är stora.

Al-Karmel ligger i gammal kulturbygd med många rester från den romerska tiden. Dels en stor bassäng som pilgrimer nyttjade, dels ruiner efter kyrkor och andra arkitektoniska verk. Klubbens fotbollslag för pojkar spelar nu i division A. Dessutom har klubben ett lag för flickor, vilket är unikt i den region som omger storstaden Hebron. Flickorna har också gjort fina prestationer inom friidrott.

Om projektet

Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn-Björkå har under flera år samlat in pengar för att bygga ett hus för klubbens verksamheter. Detta ”Folkets Hus” invigdes den 21 oktober 2011 och är nu en viktig mötesplats för klubbens 600 medlemmar, men även för övriga invånare i Al-Karmel och omgivande byar. En unik byggnad i en bygd präglad av ockupation, arbetslöshet och fattigdom.

Al-Karmel_bygge

Klubbhuset byggs

Tillsammans vill vi stimulera fyra målgrupper till ökat demokratiskt tänkande genom 
meningsfulla aktiviteter.

Kvinnor/unga flickor deltar i föreläsningar om demokrati och jämställdhet och om nackdelarna 
med äktenskap vid låg ålder och med nära släktingar. Det finns yrkesutbildningar för att
 kunna skapa en försörjning.

Näringsbristen bland främst barnen är stor och kvinnorna får kunskaper om näringslära och 
rätt hantering av livsmedel. Det finns en förskola för 40 barn, som lär sig arabiska, lätt engelska, skriver, räknar, ritar, 
leker och har kreativa aktiviteter. Dessutom ordnas sommarläger för cirka 120 barn.

Ungdomar och barn med funktionsnedsättning och deras familjer får utbildning. ”Gömda barn”
stimuleras att börja skolan och utbilda sig. Förmågan att ta emot kunskap är ofta större än
vad föräldrarna trodde. Det finns kurser i att visa en ömsesidig respekt och inte utnyttja de
med funktionsnedsättning otillbörligt.

Ungdomarna idrottar, studerar, diskuterar både sociala frågor och miljö/klimat. 
De kulturella aktiviteterna är viktiga.

Mousa, Qasem, Saana, Lennart och Thaer framför ingången till klubbhuset

Mousa, Qasem, Saana, Lennart och Thaer framför ingången till klubbhuset

 

Emmaus Fredriksdal

Emmaus Fredriksdal är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser. Verksamheten drivs genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd för att därigenom skapa resurser för bistånd.

Vidare stödjer föreningen opinionsbildning för ovanstående mål samt verkar för mänskliga rättigheter och motverkar rasism och diskriminering.

Återanvändning av föremål är ett viktigt led i en ekologisk livshållning som vi på Fredriksdal anser blir allt mer livsnödvändig eftersom jordens resurser är begränsade.

Vinsten som vår loppmarknad genererar går till olika biståndsprojekt främst i tredje världen, men även till projekt som syftar till att hjälpa nödställda i vårt eget samhälle.

Vilka projekt som skall stödjas beslutas av föreningens medlemmar på demokratiska möten.

Föreningen har skänkt ambulanser och sjukvårdsutrustning till Gaza, Libanon Libyen och Västsahara.

Tillsammans med Svenska Palestinakommittén har föreningen ett projekt i byn Al-Karmel i södra Palestina.

Läs mer på Emmaus Fredriksdals hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *